1. vorige
  2. volgende

SBB neemt illegaal getransporteerd hout in beslag

eer en Bostoezicht (SBB), heeft op woensdag 24 mei 2017, 1 truck met rondhout en 3 trucks met gezaagd hout te Klaaskreek in het district Brokopondo in beslag genomen. Dit omdat de vervoerders van het hout niet over de juiste documenten voor transport van hout beschikten konden overleggen.
Het inbeslag genomen hout dat een geschatte marktwaarde heeft van SRD. 85.500, -zal terzijnertijd worden overgedragen aan de Procureur-generaal. De transporteurs zullen op hun beurt een boete moeten betalen. Al deze gelden zullen in de staatskas gestort worden.
SBB heeft afgezien van de geringe financiële en materiële middellen, ervoor gekozen om haar Task Force nieuw leven in te blazen. Deze Task Force bestaat uit 9 man en heeft als taak om alle mistanden binnen de bosbouwsector te indentificeren en om deze aan te pakken.
Met deze ontwikkeling wil de SBB haar controle taak met betrekking tot Wet Bosbeheer krachtiger aanpakken. De SBB staat nog altijd achter haar rol als beheerder en toezichthouder van de Surinaamse bossen en heeft als doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Dit doet zij om op domeingrond in het algemeen en van voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder de richtlijnen in de Wet Bosbeheer en andere relevante wetten en regelgeving toe te passen.
Medenamens de inzet van de SBB en de relevante stakeholders binnen de sector kan er nog met trots aangegeven worden dat Suriname nog steeds het groenste land ter wereld is met een totale bosbedekking van 93 % en helpt de SBB nog steeds bij het bewerkstelligen van duurzame houtkap.

  1. sbb 5
  2. hout 4
  3. bosbeheer 3
  4. genomen 2
  5. task 2