Hooghart geheimzinnig over zijn politieke partij

Ronald Hooghart, voorzitter van de Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling (PBO), laat niet veel informatie kwijt over zijn partij. “Ik haast me niet om samen te werken. Me sit’ mi san’ kon en a moment o doro te a samenwerking o klik”, zegt hij. Het staat volgens hem wel vast dat de partij deelneemt aan de verkiezingen van mei 2015. De belangen van het volk kan hij het beste behartigen via de politiek. Als PBO alleen de verkiezingen ingaat of in een samenwerking, zal de komende maanden blijken. Volgens Hooghart is hij nog bezig met de voorbereidingen. Onduidelijk is het wanneer gestart wordt met de verkiezingscampagne. Eerder heeft Hooghart laten weten te willen samenwerken met de Pertjajah Luhur (PL) en de NDP. Hij was bereid een poging te wagen om deze twee voormalige politieke bondgenoten weer bijeen te brengen. Dit zou vóór de verkiezingen van 2015 moeten plaatsvinden. Hooghart sluit een samenwerking met de Nationale Partij Suriname(NPS), de partij waar hij jarenlang lid van is geweest en zijn krachten heeft gegeven, niet uit. Critici menen dat Hooghart een inschattingsfout maakt door te denken dat de leden van de Centrale van Landsdienaren Organisatie(CLO) zich zullen aansluiten bij zijn partij, omdat hij als vakbondsman voor hun zaken opkomt.

DM

  1. partij 6
  2. hooghart 5
  3. samenwerking 3
  4. verkiezingen 3
  5. pbo 2