1. vorige
  2. volgende

Het Nationaal Migratie Instituut (NMI) in Nederland ziet een explosieve groei van

DEN HAAG - Het Nationaal Migratie Instituut (NMI) in Nederland ziet een explosieve groei van het aantal personen dat naar Suriname wil remigreren. Voorheen vertrokken jaarlijks ruim tweeduizend personen via het NMI voorgoed uit Nederland richting Suriname. In de eerste helft van 2014 is er sprake van een verdubbeling van dat aantal. 

NMI-consulent Purcy Denz verklaart de groei door te wijzen op de afbouw van de remigratieregeling. "We hebben nog geen exacte cijfers, maar er is sowieso sprake van het dubbele of zelfs het drievoudige van wat we normaal jaarlijks hadden", zegt Denz. Het NMI is bezig met het begeleiden van deze personen zodat ze binnen afzienbare tijd naar Suriname remigreren.

"Maar", benadrukt Denz, het betreft hier cijfers van personen die via het NMI remigreren.  Het totale aantal remigranten is veel groter, omdat er ook personen zijn die niet in aanmerking komen voor de remigratieregeling, maar Nederland wel definitief verlaten. 

Nederland heeft per 1 juli 2014 de Remigratiewet aangescherpt, waardoor slechts personen ouder dan 55 jaar in aanmerking komen voor de regeling. Daarvoor was die nog open voor iedereen van 45 jaar en ouder. Ook worden per juli 2014 de eenmalige reis- en transportkosten van inboedel niet meer vergoed. Voorheen kreeg de remigrant ruim 2100 Euro (voor ongehuwden) en bijna 4300 Euro (voor echtparen).

Remigranten die via de regeling van het NMI teruggaan naar Suriname, krijgen de rest van hun leven een maandelijkse remigratievergoeding van ruim 450 Euro. Daarnaast mogen ze in Suriname een tweede bron van inkomsten hebben. Verder krijgen ze een pensioen uit Nederland, indien ze dat hebben opgebouwd, en komen ze bij het bereiken van de AOW-leeftijd ook in aanmerking voor een AOW-uitkering.
  1. nmi 6
  2. personen 6
  3. nederland 5
  4. suriname 5
  5. aantal 3