1. vorige
  2. volgende

Sozavo promoot billboards met kinderrechten

Het Bureau Rechten van het Kind van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft donderdag twee billboards onthuld. Hierop staan kinderen van verschillende bevolkingsgroepen. Het nieuwe logo van het Bureau symboliseert vaderlandsliefde.

Het centrale doel is het promoten van de kinderrechten met als thema natievorming. Het bevorderen van vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid en vriendschap tussen etnische, nationale en godsdienstige groepen staat centraal. Minister Alice Amafo onthulde samen met andere betrokkenen, onder wie coördinator van het Bureau, Raoul Dankoor de billboards aan de Lijnweg te Moengo en aan de Waterkant. Met het onthullen van de bilboards moet de bevolking bewuster worden gemaakt van het Kinderrechtenverdrag.

Liefde voor elkaar
Iedereen dient volgens Dana Wardi, vertegenwoordiger van het Bureau, deze rechten en plichten van de kinderen te kennen en na te leven. Het logo beeldt een bloem uit en stelt kinderen voor in de bloei, zegt Wardi. Volgens haar zullen landelijk tien billboards worden opgezet. “We verwachten grote sterke mannen en vrouwen over enkele jaren die moeten zorgen voor de verdere ontwikkeling van het land, merkt minister Amafo op . “Niet zomaar staat op de billboards Wij geloven in Suriname, u ook!" De kinderen op de billboards symboliseren hoe wij vredelievend, met respect en liefde met elkaar moeten omgaan”.

De minister verwees naar de eerste zinsneden uit het tweede couplet van het volkslied “Opo, kondreman un' opo. Sranangron e kari un'. Wans' ope tata komopo. Wi mu' seti kondre bun”, om te verduidelijken "hoe we met elkaar moeten omgaan en liefde moeten hebben voor het land". Het zijn de kinderen die het land tot grotere hoogten moeten brengen en daarvan moeten we bewust zijn, zei Amafo. De billboards geven volgens haar ook aan dat de ouders en verzorgers ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De billboards en het logo werden door Stas International, waar Karin Refos de scepter zwaait, ontworpen.

  1. billboards 7
  2. kinderen 5
  3. bureau 4
  4. logo 3
  5. minister 3