DIRECTEUR LESLEY RESIDA van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) bevestigt na

PARAMARIBO- DIRECTEUR LESLEY RESIDA van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) bevestigt na enkele weken van observatie dat het oogvirus epidemische vormen heeft aangenomen. Dertienhonderd besmette personen zijn tot vrijdag geregistreerd. Alarmerend is dat de hoogste piek van de besmetting niet is bereikt.

Specifieke meldingen over beschikbaarheid van medicijnen tegen het virus heeft hij niet gehad, maar hij is wel op de hoogte van een groeiende vraag. Uit een telefonische steekproef van de krant bij apotheken van de RGD, het SZF en particulieren blijkt dat er geen medicijnen beschikbaar zijn. Alle apotheken verwijzen naar het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname dat de medicijnen verstrekt. Door het ontbreken van medicijnen is de beoordeling van de situatie van zorgwekkend naar kritiek getild.

 Nu vaststaat dat het om een epidemie gaat moet een crisisteam worden samengesteld om de preventie op te voeren en het virus gezamenlijk te lijf te gaan. BOG heeft de situatie enkele weken geobserveerd en niets gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid zwijgt in alle talen ondanks het gebrek aan medicijnen. De Nationale Assemblee zou er goed aan doen de minister onmiddellijk te ontbieden om de situatie te bespreken. Wat er nu gebeurt, is onverantwoord gedrag van gezondheidsautoriteiten.

 Van een landelijke voorlichting over alles wat met het virus samenhangt, is geen sprake. Minstens één radiostation heeft deze week een interactief programma uitgezonden. Luisteraars mochten over hun ervaring vertellen, zoals de middelen die ze gebruikt hebben tegen de besmetting. Mensen blijken de meest bizarre huismiddeltjes in gedachten te hebben, die wel eens schadelijk zouden kunnen zijn voor het oog en misschien zelfs kunnen leiden tot blindheid. Bovendien is niet aan te bevelen huismiddeltjes, uit zwaar vervuilde milieus, te gebruiken. Het beste is, zoals de presentator adviseerde, onmiddellijk naar de huisarts te gaan zodra er enig vermoeden is van oogvirus. De weg naar de media wordt gezocht, door de bijna nonchalante houding van het BOG.

Een opmerkelijk advies van het bureau is dat de huisarts de patiënt al na de eerste dag verwijst. Dat betekent mogelijk overbelasting van de oogartsen en minachting van huisartsen aan wie de beoordeling van de gezondheidstoestand van een patiënt moet worden overgelaten.

  1. medicijnen 5
  2. virus 3
  3. situatie 3
  4. bureau 2
  5. bog 2