1. vorige
  2. volgende

PL voert landelijk ICT-project uit bestemd voor jongeren

Pertjajah Luhur (PL) heeft haar landelijk ICT-project gelanceerd. De mobiele ICT-unit zal de districten aandoen om basisvaardigheden aan jongeren bij te brengen. Met een ICT-workshop aan jongeren over video-editing en Photoshop is het project deze week gestart.

Naast de basisvaardigheden zullen ook vaktrainingen worden verzorgd, zoals computerreparatie. “We willen de jongeren interesseren om een vak te leren en daarmee in hun eigen onderhoud te voorzien,” geeft Mike Noersalim, directeur van Hencom-Trai en hoofdbestuurslid van de PL, de gedachte achter het project aan. Hij merkt op dat de visie van Bill Gates – de grote baas van Microsoft - was om in elk huis een computer te hebben. “Dat is in Suriname nog niet het geval, maar wanneer we zover zijn, dan moeten er mensen zijn die de machines kunnen onderhouden. Daarom behoort de basic repair van computers tot één van de modules die we verzorgen.”

Pilotfase kosteloos
Er wordt gewerkt met de behoeften die de lokale bewoners van de districten aangeven. Zo kunnen de kernen in kaart brengen wie van de buurt behoefte hebben aan een dergelijke training. Drop-outs zijn een belangrijke doelgroep, maar de trainingen zijn toegankelijk voor eenieder. In de pilotfase worden de trainingen kosteloos verzorgd. "Het enige dat we vragen is dat er een ruimte moet zijn, liefst een gekoelde, waar we de apparatuur kunnen plaatsen om de trainingen te verzorgen,” zegt Noersalim. Op dit moment hebben verschillende wijken en buurten reeds de gegevens doorgemaild van personen die belangstelling hebben voor de training.

Vanaf het vorig jaar is het ICT-traject van de PL ingezet, waarbij in de eerste fase zo’n vijftien trainers van verschillende districten zijn opgeleid. Deze jonge trainers zullen op hun beurt worden ingezet om anderen te trainen. Elke training wordt afgesloten met een certificaat. Jongeren kunnen hierdoor makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Met twee particuliere instanties zijn er reeds afspraken om de jongeren die getraind worden, na een quick scan toe te laten tot de trainingen voor ver gevorderden. “Wij hebben als doel om met name de jongeren die de school hebben verlaten, die binnen het regulier onderwijs geen uitweg kunnen vinden, mogelijkheden te bieden binnen het ICT-onderwijs. Samen met het bedrijfsleven gaan we dit stukje aanpakken en onze bijdrage leveren,” zegt Noersalim.
  1. jongeren 6
  2. ict 5
  3. trainingen 4
  4. project 3
  5. districten 3