NSHI houdt lezingencyclus bij 144 Hindostaanse immigratie

De Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI) houdt een lezingenreeks en de 12e jaarlijkse Sangít Ki Rát, de feestelijke herdenking van de immigratie. Op 5 juni is het 144 jaar geleden dat de eerste Brits-Indische contractarbeiders voet aan wal zetten in Suriname.

Wanita Ramnath bijt de spits af op vrijdag 2 juni. Zij houdt een presentatie over de ontwikkeling van de Baithak Gáná muziek in Suriname van 1873 tot heden. Ramnath heeft hier onderzoek naar gedaan met als kernvraag: Is er anno 2017 nog wel sprake van de originele Baithak Gáná muziek uit 1873?Om deze vraag te beantwoorden, bestudeerde zij de ontwikkeling van de teksten, de muziekstructuur en -instrumenten van deze muziekstijl en de invloed van de westerse cultuur hierop.

Historicus Maurits Hassankhan zal op maandag 5 juni een lezing geven over de betekenis van 5 juni 1873 en het einde van de contractarbeid. De laatste jaren wordt de vraag gesteld of deze dag wel gevierd moet worden, omdat deze dag gezien wordt als het begin van een verkapte vorm van slavernij. Zouden we van 5 juni een herdenkingsdag moeten maken en de viering verplaatsen naar de dag dat de contractarbeid werd afgeschaft?Op deze vraag zal Hassankhan ingaan tijdens zijn lezing.

De lezingenreeks sluit af op vrijdag 16 juni met Kirtie Algoe, die zal vertellen over haar promotie onderzoek: Hindu and Muslim responses to Christian dominance. Interreligious relations in Suriname and Guyana 1950 – 2004.
Op Sangít Ki Rát, de jaarlijkse viering van de Hindostaanse Immigratie op 5 juni, biedt de NSHI het podium aan beoefenaars van Hindostaanse muziek, zang en dans om hun kunsten voor te dragen aan een breed publiek. Zo worden anderen geïnspireerd deze kunsten zelf te gaan beoefenen. Op deze wijze wil de NSHI een bijdrage leveren aan het in stand houden van dit deel van het cultureel erfgoed van de Hindostaanse gemeenschap in Suriname.

Maandagochtend 5 juni vindt ook de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats: de kranslegging bij het Niemboom monument aan de Waterkant en het omhangen van het Baba en Mai monument met een mala. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.
  1. juni 8
  2. hindostaanse 4
  3. suriname 4
  4. immigratie 3
  5. nshi 3