Wedstrijdje vissen in de politiek

De laatste dagen lijkt het een wedstrijdje visserslatijn presenteren te zijn. Wie vangt de grootste vis in wiens vijver. Los van het feit dat het enorm kinderachtig overkomt wordt er onnoemelijk veel energie gestopt in het promoten van de verhalen. Het lijkt er veel op alsof personen met ook maar enige invloed (hoe gering die invloed ook moge zijn) worden gezien als handelswaar en goed voor ronselpraktijken. Alle (overheids)middelen worden uit de kast gehaald om mensen de oversteek te doen maken. Neemt u nou het voorbeeld van de ‘overloperij’ van Keshopersad Gangaram Panday. Sinds het bekend is geworden aan het grote publiek, worden we dagelijks vergast op debatten en scheldkanonnades vooral op social media. 'Paarselingen' hemelen Kesho op (een deel in ieder geval want een ander deel is enorm giftig over het feit dat nieuwelingen van andere partijen beter en sneller worden geaccommodeerd dan de stonfutu’s) en 'oranjelingen' verguizen de man in alle toonaarden vanwege uiteenlopende redenen.

Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat eenieder vrij is in het bepalen van een keuze voor een politieke partij. Het steekt natuurlijk als die keuze gebaseerd is op slechts persoonlijk gewin. Aan de andere kant is het nog altijd zo dat velen de politiek ingaan om persoonlijk gewin en ben ik dus geen voorstander van het verguizen van mensen indien zij een andere keuze maken. De democratie eist tolerantie jegens andersdenkenden.

Wat ik wel enorm walgelijk en verwerpelijk vind in de kwestie van Keshopersad Gangaram Panday is het achteraf aan de schandpaal nagelen (in de betekenis van iemand of iets openlijk aan de verachting van anderen overgeven) van de partij van herkomst (in casu VHP) door de overloper. Plotseling is niets meer goed aan de partij en de partijvoorzitter. Alsof dat niet genoeg is, wordt er in casu een staaltje geënsceneerde chantagepolitiek tentoongesteld. De VHP zou binnen twee weken een samenwerking met de NDP moeten aangaan omdat de achterban dat zou willen. Heel gek is natuurlijk dat op 31 augustus de VHP haar partijcongres en partijraad heeft gehouden waarbij een ieder zich mocht uitspreken over de intentieverklaring over de samenwerking met een aantal partijen. Dat besluit heeft dus goedkeuring van de achterban.

Voor de goede orde zij vermeld dat Keshopersad een van de bijkans duizend leden is die de partijraad kent. En hij heeft niet de moeite genomen om op de partijraadsvergadering zijn bedenkingen te uiten. Om door nu achteraf te janken over slecht beleid van de voorzitter van de VHP maakt Kesho zich niet alleen ongeloofwaardig doch ook onsterfelijk belachelijk. Bovendien hoezo wenst de VHP achterban een samenwerking met de NDP indien genoegzaam bekend is dat de VHP-achterban Chan Santokhi wenst als president en het genoegzaam bekend is dat Desi Bouterse voor een tweede termijn als president wenst te gaan. Het verhaal van Kesho over een samenwerking met de NDP klopt van geen kanten.

Wat ik mij nog kan heugen is dat Kesho vlak voor de verkiezingen van mei 2010 opmerkte tegen mij dat Pertjajah Luhur hem op de lijst van Paramaribo wenste te accommoderen en dat hij daarmee in principe aangaf dat hij DNA-lid wenste te worden. Kesho is niet gekandideerd door de VHP en waarschijnlijk ziet hij zich niet gekandideerd worden bij de verkiezingen van 2015. Voor mij is het in ieder geval duidelijk dat de VHP achterban Santokhi als president wenst. Dat gegeven is meer dan duidelijk voor een ieder. Ook ik (als onderdeel van de VHP achterban) ondersteun de kandidatuur van de voorzitter van de VHP voor het presidentschap, op basis van zijn trackrecord en omdat ik weet dat hij die taak op een weergaloze wijze zal volbrengen vanwege zijn clean sheet, zware inzet, managerskwaliteiten, internationaal netwerk en zijn toekomstvisie voor Suriname.

Kesho zou mijn respect hebben behouden indien hij eerlijk had aangegeven dat hij de partij verlaat omdat hij de kans krijgt in een airco kamertje te zitten genieten van allerlei privileges. Dat hele walgelijke draaiboek dat op staatskosten wordt afgedraaid op een staatszender om mensen zand in de ogen te strooien is in ieder geval niet aan mij besteed en bijzonder doorzichtig. Als VHP’er wens ik Kesho succes in zijn zoektocht naar materieel comfort doch de wet van Karma (goed of slecht) werkt voor eenieder eender.

Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram

  1. vhp 10
  2. kesho 7
  3. achterban 6
  4. partij 4
  5. samenwerking 4