1. vorige
  2. volgende

Geen genderongelijkheid meer bij nationaliteit minderjarigen

Het vaststellen van de Surinaamse nationaliteit zal voortaan niet alleen afhankelijk zijn van de nationaliteit van de vader. De oorspronkelijke wet van 1975 waarin de nationaliteit wordt geregeld, wordt nu gewijzigd door De Nationale Assemblee. In de wijziging geldt nu dat op het moment dat het kind in Suriname geboren wordt, ongeacht de nationaliteit van de vader, het ook die van de Surinaamse moeder krijgt. Het kind moet een jaar voor de achttiende verjaardag aangeven of het de Surinaamse nationaliteit wil blijven behouden.

Met de wijziging van de wet worden enkele praktische problemen opgelost. In Suriname geboren kinderen van ouders met een vreemde nationaliteit krijgen automatisch de Surinaamse nationaliteit. Hiermee wordt voorkomen dat hen het onderwijs in Suriname wordt ontzegd. In onder andere Nickerie, Marowijne en Commewijne komen veel van soortgelijke gevallen voor. Een voorwaarde voor kinderen die automatisch de Surinaamse nationaliteit krijgen bij de geboorte is dat zij bij het aangeven om het te willen behouden bij hun achttiende jaar, wel moeten aantonen dat zij drie jaar onafgebroken in Suriname hebben gewoond. Op het moment van het toekennen van de nationaliteit, moet de persoon dan ook in Suriname woonachtig zijn. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen uit Surinaamse ouders die in het buitenland wonen en daar een andere nationaliteit bezitten, tot Surinamers worden erkend.

Parlementariƫr Chandrikapersad Santokhi (Nieuw Front/VHP) heeft de initiatiefnemers van de wet gevraagd dit stuk duidelijker te formuleren in de wet. Volgens hem moet het duidelijk zijn dat deze wet niet praat over een dubbele nationaliteit. Ook vondelingen die op het moment dat zij worden gevonden en de identiteit van de ouders onbekend is, krijgen de Surinaamse nationaliteit. Met het aanpassen van de wet wordt inhoud gegeven aan het internationaal verdrag en verklaring van de Rechten van de Mens, dat niemand stateloos mag zijn. De behandeling van de initiatiefwet wordt vrijdag voortgezet.
  1. nationaliteit 12
  2. surinaamse 7
  3. wet 6
  4. suriname 5
  5. moment 3