1. vorige
  2. volgende

Dringende politieke maatregelen/hervormingen noodzakelijk

De verkiezing voor een nieuw parlement en de regering is 25 mei 2015 aankomend. Geknetter van vele beloftes zijn weer losgebarsten. Het is geen nieuw fenomeen, maar een steeds terugkerende bla bla van de politieke partijen en hun leiders. Steeds trapt de onnozele kiezer in de vaak loze beloftes. Kopen van stemmen door bepaalde lieden is geen uitzondering. Dit gebeurd haast overal in de wereld, maar valt op in een land als Suriname met nog geen half miljoen stemmers. Eet en drankpartijen gegeven door politieke partijen in de eerste drie (3) jaren na de verkiezing zijn nergens te bespeuren, omdat de buit (de zetels) al veilig zijn gesteld. Dus, voorlopig geen zorgen. Dat de gedane beloftes niet zijn gerealiseerd, wie maakt hier een probleem van? Een jaar of twee voor de nieuwe verkiezing begint de stoelendans opnieuw. Je ziet dan politieke partijen met weinig moraal die kapitaalkrachtig zijn, de normen en waarden van fatsoen overboord gooien en eet- drank- en danspartijen organiseren.

In een roes van drank-, dans- en eetpartijen worden de kiezers opnieuw beloftes gedaan, die weer niet of minimaal gehaald gaan worden. De arme kiezer denkt niet verder dan zijn/haar neus lang is en trapt opnieuw in de val van de slimmeriken. Ze gaan vanuit dat ze toch een leuke dag/avond hebben gehad, waar ze genoeg gegeten, gedronken en gedanst hebben. Wat erna komt, dan zien we wel weer. Op deze wijze scharen ze zich achter de corrupte partijen en letten niet op wat ze in de voorbije jaren hebben meegemaakt. De partijen hopen op deze wijze gesteund door de tamme brave schapen opnieuw de regeermacht te verwerven en corruptieve praktijken weer ongehinderd voort te zetten.

Overlopers
Vlak voor de verkiezing zie je ook partijen belangrijke politici van tegenpartij(en) met beloftes voor belangrijke plaats overhalen voor eigen partij. Dit is geen nieuw fenomeen maar heerst al vanouds. De overlopers vergeten een ding dat ze na afgedankt te zijn door de overhalende partij nergens meer te bekennen zijn. Zelfs de bevolking verkettert ze. Denk aan de overloper vlak voor de onafhankelijkheid van 1975 en de groep overlopers die de regering van Wijdenbosch mogelijk maakten. Ook overloop van bepaalde partijen van de ene naar de andere coalitie maakt in 2010 de verkiezing van Bouterse tot president mogelijk. Na die ene regeerperiode zijn de overlopers nergens meer te bekennen en zijn volledig onzichtbaar. Mijn advies aan de potentiële overlopers, denk tien keer na voordat je deserteert/overloopt. De overloper KGP van een bepaalde partij die ook in het Adviesraad zitting had, is een schoon voorbeeld van. Hebzucht leidt tot macht en macht tot ondergang. Hoop dat de ondergang hem wordt bespaard.

Ik wil hier met ervaring van mijn leeftijd van 75 jaar een paar voorbeelden aanhalen uit de jaren 50 en 60, die toen ook afspeelden. Wij woonden in het district (booitie), waar de opleidingsniveau erg laag was. De voormannen (bestuur) van de panchait (vergadering) van de gemeenschap werd toevertrouwd aan de dorpsoudsten, overwegend de kalkatiha's die de belangen van de gemeenschap dienden. Zelf maakte ik mee, dat deze arme loeders vaak met lege maag de bijeenkomsten van de politieke leiders bijwoonden en gingen de onderhandelingen met ze aan. Zo werd ze telkens beloofd na de verkiezing in het dorp faciliteiten te creëren voor publieke telefoon verkeer. Voor de verkiezing werden aantal palen alvast neergelegd. De oudjes verblijd door iets zichtbaars motiveerden de dorpsbewoners om te stemmen op DIE ene partij. Zo geschiedde uit respect voor de PANCHAIT en de gehoorzame schapen gingen massaal op ze stemmen. Ook moest de gemeenschap witte rijst schenken aan kindertehuizen die door bepaalde leden van de partij werd gerund.

Hier sta ook erachter. Logisch, omdat daar kinderen uit het district, o.a. Nickerie gehuisvest werden die in de stad onderwijs kwamen genieten. De kindertehuizen werden niet gesubsidieerd en hadden weinig financiële middelen tot hun beschikking. Na de verkiezing was dan de buit binnen en werden de palen met allerlei smoezen weer weggevoerd. Teleurgesteld en met schuldgevoel voor de gemeenschap bleven de oudjes beduusd en met schaamlippen achter.

Na de verkiezing werd een keer afspraken gemaakt om zaken aangaande de (booitie) gemeenschap te bespreken. Na vele poging werd uiteindelijk op een bepaald dag om 7.00 uur in de ochtend een afspraak gemaakt. Om er zeker van te zijn vertrokken de oudjes al rond 3 uur in de ochtend te voet van huis om op tijd daar aanwezig te zijn. Omstreeks 6.30 uur melden ze zich aan bij de wachthuis. Rond 7.30 uur gingen ze weer navraag doen. Een vooraanstaande politieke meneer kwam naar buiten en sneerde de oudje met de woorden "denken jullie dat hier snoep wordt uitgedeeld?" Nou, willen jullie misschien op mijn (politieke) stoel gaan zitten? Gegeneerd dropen die arme oudjes af en ze gingen weer te voet, een terugreis van ongeveer 4 uur naar huis. Dit haalde ik aan om aan te geven dat de loze beloftes ook in het verleden werden gedaan.

Terug naar de huidige politiek. Deze is niet beter geworden dan het oude, maar juist nog erger en corruptiever. Verschil is wel dat de huidige DNA (parlement) leden beter opgeleid zijn tot doctorandussen, juristen, notarissen etc. die veel meer in staat zijn de wetten te schrijven, beleid te maken en al de misstanden te bestrijden. Alle politieke partijen roepen moord en brand als het gaat om bestrijden van corruptie, drugsoverlast, overvallen, overige criminaliteit etc. Een ander fenomeen is de stoelendans na de verkiezing om de loyalisten te belonen door posities te geven, al zijn ze niet geschikt om de functie en taken uit te voeren. Al deze zaken zijn een kwaadaardig (kanker)gezwel in de samenleving, die met man en macht moet worden bestreden. Het politiek is om de gemeenschap te dienen en te beschermen tegen kwade bedoelingen van de criminelen.

De regering en de DNA-leden worden met belastinggelden van de gemeenschap betaald. Men moet niet vergeten dat politiek te vergelijken is met advocatuur, o.a. in strafzaken. De jurist in een strafzaak weet dat zijn cliënt de misdrijf heeft gepleegd en degelijk schuldig is. Desondanks zal hij de gegronde punten van de aanklager proberen onderuit te halen en zijn cliënt vrij pleiten. Zo gaat het ook in de politiek. De leden van de coalitie en de oppositie zullen altijd elkaar bestrijden, wetende dat de tegenpartij een zaak heeft in zijn argumenten. Neem als voorbeeld de boven aangehaalde punten:

Corruptie
Corruptie speelt zich in alle lagen van de bevolking af, maar overwegend in de ambtenarij. Wil je op tijd iets gedaan krijgen dan dien je eerst smeergeld (tyuku) betalen. Het gaat vaak in de miljoenen in regering en ministeriële kringen. De hoogste baas maakt een deal en die wordt door zijn/haar secondanten uitgewerkt. Veelal zal hij/zij de tyuku zelf niet in ontvangst nemen om de pakkans te verkleinen. Later wordt de tyuku onderling verdeeld tussen de ontvanger en de hoge baas. In de lage ambtenarij gaat het meestal rechtstreeks tussen de ambtenaar en de particulier (slachtoffer) en gaat om kleinere bedragen. In dit geval is de individu (gemeenschap) en de ambtenaar in gelijke mate schuldig.

Er moet hierin een cultuuromslag komen, maar de gemeenschap moet wel de nodige geduld hebben omdat deze wellicht enkele generaties kan duren.
Iedereen in loondienst weet dat die voor de diensten en prestaties door de werkgever betaald worden. Aannemen van steekpenning door een werknemer voor een te verlenen dienst is uit den boze en mag niet straffeloos worden getolereerd.

Oplossing
De overheid dient wetten te ontwikkelen en of de bestaande aan te passen. Toepassen van sancties en bestraffen van de steekpenning gever en ook de ontvanger is dringend noodzakelijk. Beide moeten de eerste keer voor het zelfde bedrag in hun portemonnee voelen, bijvoorbeeld:
- Iemand betaalt 10 SRD steekpenning aan een ambtenaar om zaken met voorrang afgehandeld te krijgen. Bestraf beiden met een verhouding van 1 op 2, dus leg de gever een boete van 10 SRD extra op. De ontvanger krijgt een boete van 30 SRD (20+10 SRD). Beiden zijn in dit geval 20 SRD (zelfde bedrag) kwijt/armer en de overheid wordt 40 SRD rijker.

Bij grote zaken waar miljoenen omgaan, zal de overheid in verhouding vele malen rijker worden en zal op termijn de corruptie bestrijding vruchten afwerpen. Aanpak van corruptie is een zaak van de coalitie alsook van de oppositie. Beiden zijn verantwoordelijk voor deugdelijke wetgeving die de samenleving moet beschermen tegen deze misstanden.

Drugs, overval en overige criminaliteit
Deze zijn de ergste vormen van misdaden die de samenleving kippenvel bezorgen. De gemeenschap voelt door deze figuren niet meer veilig. Bestraf deze lui met zware straffen door versoberen van het gevangenis regiem en hogere straffen. Geen televisie, telefoon, uitgebreid maaltijden etc. moeten als norm worden ingevoerd. Een gevangenis is trouwens geen hotel waar je een paar weken/maanden of jaren te gast bent met de nodige luxe faciliteiten. Koppel aan de veroordeling een hoge voorwaardelijke straf met proeftijd van minimaal 10 jaar.

De (mensen)rechten van de criminelen zijn belangrijk, maar de rechten van de slachtoffers moeten zwaarder wegen t.o.v. de daders. Hoe dan ook, de slachtoffers moeten ook genoegdoening krijgen en financieel worden gecompenseerd door de daders. Ook hier zijn de coalitie en de oppositie samen voor verantwoordelijk. In alle gevallen moeten de (financiële) winsten verkregen uit de misdadige activiteit verbeurt worden verklaard en terug gevorderd.

Stoelendans
Telkens na de verkiezing merk je dat er heel wat geschuif plaatsvindt in de ambtenarij om loyalisten van de aan de macht gekomen partij(en) te behagen met een ambtenaren positie. Vaak zijn ze qua opleiding niet berekend om de taken uit te voeren. Dit is verkeerde signaal naar de gemeenschap toe en kan gelijk worden gesteld met corruptie. Het is zeker noodzakelijk om je eigen mensen te plaatsen op sleutelposten zoals ambassades, dc's, directeuren en anderen die het beleid van de regering moeten uitvoeren. Onnodige mutaties en ontslagen in lagere ambtenarij brengen onnodige kosten met zich mee, denk aan doorbetalen van wachtgelden, ontslagvergoedingen etc.. Er zijn regeringen geweest waar weinig ministers, ambassadeurs, dc's directeuren etc. werden vervangen, maar bij sommige regeringen zie je dat tientallen gezagdragers naar huis zijn gestuurd met behoud van salaris en of ze ter beschikking werden gesteld van de minister.

Voor de vergoeding die deze spookambtenaren ontvangen hoeven ze geen tegenprestaties te leveren. Vaak worden de maatregelen genomen omdat deze mensen in de bewuste functies niet capabel genoeg zijn om de taken te kunnen uitvoeren. Vervangen van ervaren ambtenaren met onervaren is zeer gevaarlijk bij uitvoering van de taken. Om deze soort misstanden te voorkomen moeten er duidelijke functieomschrijvingen komen en antecedenten onderzoeken plaatsvinden. Voor belangrijke functies moeten de gezagdragers van onbesproken gedrag zijn, dus niet in aanmerking zijn geweest met de politie/justitie en rechters.
De politiek (regering en DNA) zijn samen verantwoordelijk om een klimaat te scheppen waarin de bevolking zich veilig voelt.

Sewdat Soekhoe, Zoetermeer, Nederland.
  1. verkiezing 11
  2. gemeenschap 11
  3. partijen 9
  4. politieke 7
  5. regering 6