“Politieke ronselarij met inzet staatsmiddelen”

Politieke exponenten binnen en buiten het parlement vinden dat de Nationale Democratische Partij(NDP) zich schuldig maakt aan ronselpraktijken. ‘Er worden allerlei activiteiten georganiseerd in diverse buurten, zoals het uitdelen van duizenden schoolpakketten, onder het mom van een project van de MDG-ambassadeurs voor het overgrote deel gefinancierd uit de staatskas. Bij het uitdelen van de pakketten blijkt uit het hele decor, de speeches en de aanwezige politici dat het een propagandastunt van de NDP is. Deze acties worden ondernomen om daarmee bedoeld of onbedoeld kiezers te beïnvloeden.’ Celsius Waterberg van de BEP is hier heel helder over: ‘misbruik van staatsmiddelen om de eigen verkiezingscampagne te financieren’. ‘Of het zoden aan de dijk zal leggen door aan de bel te trekken’, weet hij niet. ‘Elke regering heeft het voordeel dat die beschikt over staatsmiddelen. Je kunt gratis propaganda maken op radio en tv en je hebt ook nog de beschikking over logistieke middelen. Dat betekent nog niet dat er daar misbruik van gemaakt moet worden.’ Waterberg denkt niet dat dit zal veranderen. ‘Natuurlijk hebben voorgaande regeringen ook gebruik gemaakt van staatsmiddelen voor propaganda. Wat nu echter gebeurt, is dat de bevolking niet zozeer wordt geïnformeerd over het regeringsbeleid, maar over zaken de regerende partij regarderende.’
De niet-regerende partijen zitten sowieso in een underdog- positie. ‘Ondanks deze wetenschap zal er onverschrokken ten strijde worden getrokken tegen de huidige wijze van politiekvoering.’ De BEP is volgens Waterberg reeds landelijk bezig met haar campagne. De partij moet nog in een congres goedkeuring krijgen voor de samenwerking met VHP, NPS, SPA, DA91, Pertjajah Luhur en KTPI. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat de samenwerkende partijen uiterlijk augustus goedkeuring zouden krijgen. De overige partijen hebben de samenwerking reeds bekrachtigd. ‘Vanwege organisatorische redenen is het congres van BEP verschoven naar 25 oktober’, zegt Waterberg.

DM

  1. waterberg 4
  2. bep 3
  3. staatsmiddelen 3
  4. partijen 3
  5. uitdelen 2