1. vorige
  2. volgende

Internationale steun voor tafeltennisbond

Desiré Hooghart (r), voorzitter van de Surinaamse Tafeltennis Bond (STTB), mocht afgelopen week in Duitsland een exemplaar van het tafeltennisboek van de NTTF in ontvangst nemen. (Foto: STTB)

 
De Surinaamse Tafeltennis Bond (STTB) mag rekenen op steun van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) en de Internationale Tafeltennis Federatie (ITTF).
Van de NTTB zal Suriname 200 meter aan vloermat ontvangen, terwijl de STTB eind van dit jaar een pakket met materiaal inhoudende tafels, ballen en badjes van de ITTF mag verwachten. Deze toezeggingen kreeg STTB-voorzitter Desiré Hooghart onlangs tijdens zijn bezoek in Dusseldorf, Duitsland waar van 29 mei tot en met 5 juni de ITTF Wereldkampioenschappen plaatsvinden.
De STTB-voorzitter vertrok al vanaf zaterdag 27 mei voor deelname aan de algemene ledenvergadering van de ITTF. De alv die gebruikelijk tijdens de wereldkampioenschappen plaatsvindt, had een primeur. Er werden namelijk ook verkiezingen gehouden voor de functie van president, vice-presidenten en de Board of Directors. De verkiezingsrace kende twee kandidaten, namelijk Thomas Weikert en Jean-Michel Saive. In een spannende strijd werd de Duitser met 118-90 herkozen.

LATIJNS-AMERIKA EN CARIBISCH GEBIED
Voor wat de verkiezingen van de vice-presidenten betreft heeft Latijns-Amerika in de persoon van Nestor Tenca een plaats kunnen bemachtigen. Bij de Board of Directors zijn twee kandidaten uit het Caribisch gebied gekozen namelijk, Teddy Mathews (huidige Caribbean Region Tafel Tennis Federatie President) en Margarita Felix van Barbados.
Alvorens de stemming plaatsvond kwam vast te staan dat met de aanname en toetreding van 4 nieuwe leden, het leden bestand van de ITTF op 226 is komen te staan, met dien verstaande dat het de derde grootste organisatie in de wereld is, waar alle landen in de wereld lid van zijn. Tijdens de verkiezingen waren 207 landen aanwezig.
Vermeldenswaard is dat Latijns-Amerika en het Caribisch gebied goed vertegenwoordigd waren.
Voor Latijns-Amerika is het van belang dat dit deel goed vertegenwoordigd is, opdat haar bijdrage binnen deze sport behoorlijk zichtbaar is. De verkiezing van haar kandidaten was dus heel belangrijk.

NETWERKEN
STTB-voorzitter Hooghart heeft zich vanaf zijn aantreden tijd nog moeite bespaard om te netwerken. Bij deelname aan vergaderingen is het van belang om binnen de verschillende structuren van de organisatie na te gaan wat ze te bieden hebben als het gaat om nieuwe ontwikkelingen, cursussen en/of materiaal.
De aanwezige ITTF-Development Officer Ramon Motes gaf voor wat betreft een Level 1-cursus aan dat Suriname hiervoor nog niet aan de beurt is, maar dat er mogelijkheden zijn om deel te nemen aan de eerstvolgende Level 1-cursus die later dit jaar in Guyana wordt gehouden.
Montes legde ook opnieuw de nadruk op het wederom indienen van een project bij het olympisch comité in Suriname. Aan het eind van het jaar mag de STTB ook een pakket met materiaal verwachten inhoudende tafels, ballen en badjes. Hooghart informeerde Montes ook Suriname officieel 5 nieuwe Level 1-coaches zijn aangenomen, namelijk: Court Ulhenkamp, Mitchell Tamrin, Marvin Hardjopawiro, Afielle Hooghart en Ishwar Sookoonsingh.

ONTMOETING MET NTTB
Vóór het vertrek uit Suriname was er ook al een afspraak vooraf gemaakt voor een ontmoeting met het hoofd Opleidingen van de NTTF, Michiel de Korte en toernooileider Robbert Stolwijk. Deze afspraak is voortgevloeid uit het contact met Martijn Spithoven, die in 2014 als tafeltenniscoach in Suriname. De afspraak vond plaats tijdens de kampioenschappen in Dusseldorf.
De Afdeling Opleidingen van de NTTB heeft namelijk een tafeltennisboek uitgebracht voor jeugdtrainingen , waarvan er een exemplaar aan Hooghart werd overhandigd.
Hieruit is voortgevloeid dat in januari 2018 de Afdeling Opleidingen van de NTTB een trainerscursus zal komen verzorgen in Suriname. In een eerder gesprek, dat Hooghart had met de voorzitter en directeur van de NTTB, kwam ter sprake dat Suriname nog niet beschikt over een tafeltennisvloer of tewel mat. Na afstemming van de staf van de NTTB en toernooileider Stolwijk is de mededeling gedaan dat de STTB tenminste 200 vierkante meter mag ontvangen en indien er ook tafels zijn, zij die ook meekrijgt, zolang de STTB het transport van Nederland naar Suriname op zich neemt. De bedoeling is dan ook dat de heer Stolwijk in januari ook naar Suriname afreist om de matten te plaatsen in de zalen waar er wordt getafeltennist. Hooghart is zeer ingenomen met wat hij heeft kunnen bereiken voor de bond en zal zich beijveren het materiaal binnen korts mogelijke tijd met de hulp van derden in Suriname te krijgen.

  1. suriname 11
  2. sttb 9
  3. hooghart 8
  4. nttb 6
  5. voorzitter 5