Samenwerkende combinatie is in de lift

Al geruime tijd is de Nationale Democratische Partij bezig een uitgebreid scenario in elkaar te zetten om de bundeling van de oppositionele partijen te bagatelliseren. Op staatsmedia worden continu mensen gehaald om uit te leggen dat de VHP’ers, de NPS’ers en anderen niet graag met Salam Somohardjo willen samenwerken. Er zijn genoeg geschoolde Surinamers die bereid zijn deze strategie van de NDP te ondersteunen. Een aantal van deze ‘Redi Musu’s’ is al beloond voor hun bewezen “diensten’’ en anderen zullen binnenkort ook volgen. Allerlei politieke analisten worden erbij gehaald om het electoraat uit te leggen dat de heer Salam Somohardjo onbetrouwbaar is en geen ontwikkelingsvisie heeft. Om Somohardjo verlaten velen de NPS, de VHP, de BEP, de KTPI, de SPA en DA-91. Deze analisten denken dat wij modder in onze hersenen hebben. De huidige coalitie zou erg blij moeten zijn met deze analisten, maar ik kan u nu al doorgeven dat de NDP’ers en hun arkathi’s (Redi Musu’s) op hete kolen zitten. Zij voelen de nattigheid al en daarom wordt de aanval op Salam Somohardjo geopend en niet op de Pertjajah Luhur. Ditzelfde verhaal heeft de NDP tien jaar lang (2000-2010) in zijn campagne gebruikt om de Pertjajah Luhur uit het Nieuw Front te krijgen, wat ook gelukt is in 2010. De huidige oppositie is op alles voorbereid. De bekende uitspraak van de voorzitter van NDP was: “Oom Ro, u slaapt in uw pyjama. De heren Salam en Ronny doen met u wat zij willen”. De analisten en arkathi’s hebben geen moeite dat meneer Ronny nog daar zit, maar meneer Salam Somohardjo wordt niet met rust gelaten. Deze analisten en arkathies zijn niet eerlijk. Zolang je bij de NDP zit, hebben deze figuren een ander verhaal te vertellen. Meneer Limbopersad, wij hebben geen cahañta (modder) in onze hersenen. Meneer Limbopersad gebruikt de term cahañta regelmatig in zijn middagverhaaltje. U valt alleen Chandrikapersad en Salam aan, maar de heren Geogery, Guno, Celcius, Willy en Winston laat u met rust.

Democraten moeten geen haast maken
De samenwerkende partijen moeten de komende acht maanden voorbereid zijn op de lafhartige aanvallen van de zijde van de NDP, de analisten en de arkathi’s. De Paarse partij zal alle arsenaal inzetten om een wig te drijven tussen de samenwerkende partijen. Vooral de VHP, de NPS, de PL en BEP zullen continu op de korrel genomen worden. De Paarse partij zal de VHP’ers (arkati’s) aansporen om de samenwerking met de Pertjajah Luhur op te zeggen. De paarse partij gaat u uitleggen dat de NPS een futuboi is geworden van de VHP; zij gaat u uitleggen dat de SPA en DA-91 niets voorstellen, terwijl de SPA sterker is dan de Palu en DA-91 drie maal zo sterk is als de Palu. De Romeinen en de Grieken hebben de verdeel- en heersmethode ruim 2000 jaren terug gebruikt om de verschillende volkeren onder controle te houden. Een verdeeld volk is gemakkelijk te manipuleren. Deze verdeel- en heersmethode( divide et impera) wordt ook in deze contemporaine periode gebruikt om hun macht te consolideren. Enkele arkathi’s (de Hindostaanse Redi Musu’s) worden ingezet om de oranje partij bij meneer Limbopersad met de grond gelijk te maken. Deze arkathi’s krijgen alle ruimte van meneer Limbopersad als zij bereid zijn om uit te leggen dat de oranje partij geen democratische partij is. Deze arkathi’s krijgen alle ruimte om hun gal uit te spuwen; deze arkathi’s worden ingezet om uit te leggen dat zij niet eens zijn met het feit dat de VHP met de PL gaat samenwerken; deze arkathi’s worden gefaciliteerd voor hun“bewezen diensten”. Zo onnozel is de achterban van de oranje partij ook niet. Wat een omgekeerde wereld. Deze arkathi’s willen niet met de Pertjajah Luhur samenwerken, maar deze zelfde Redi Musu’s zijn wel bereid een andere partij te ondersteunen waarvan de leider besmeurd is met bloed. Waar is uw Bhagwat Gita, de Koran, de Ramayana, de Veda’s die u dagelijks citeert? Deze “moraalridders” moeten niet denken dat wij nog in de middeleeuwen leven (de periode 500-1500 n.Chr.).

De democratie van de paarse partij
In de jaren 1991/’92 heb ik een vergadering via de televisie van de paarse partij gevolgd. De heren Playfair en Brunings waren ook op die bewuste vergadering aanwezig. De Baas van de partij heeft slechts een keer gesproken en daarmee heeft hij duidelijk aangegeven dat “de Baas de democraat is” en hij zei letterlijk het volgende. “Zorgen jullie ervoor dat jullie (doelende op de heren Playfair en Brunings) zo snel mogelijk van het centrum verdwijnen, voordat het dak op jullie hoofden valt.” Binnen enkele minuten waren deze heren van het politieke toneel van de paarse partij verdwenen. Dat is de democratie die wij daar hebben. De democratie heeft gezegevierd. Deze arkathi’s zijn nog te groen en zullen pas tot inkeer komen als zij de “waarachtige democratie” van de paarse partij goed hebben leren kennen. Wil je een positie van deze regering krijgen, dan moet je als eerste de heren Chandrikapersad en Salam uitschelden, aanvallen, beledigen, beschuldigen en vernederen. Dat is de politieke cultuur van de huidige machthebbers in Suriname, maar wij moeten ook daarmee leren leven. Elke burger heeft een vrije wil en mag van de ene naar de andere politieke partij migreren. Tenslotte wil ik aan de Hindostaanse arkathi’s het volgende meegeven. “Werp geen steen in een bron waaruit u water gedronken heeft”.

Hardeo Ramadhin

  1. partij 15
  2. arkathis 11
  3. salam 7
  4. paarse 7
  5. analisten 6