Suriname Girls Summit Leadership Training

Op zaterdag 27 September j.l. organiseerde DA91 de de Suriname Girls Summit Leadership Training op het DA91 Centrum; een leiderschapstraining voor de meisjes tussen de 14 en 18 jaar. Onder het overkoepelende thema zoals aangegeven tijdens de eerder dit jaar gehouden eerste Suriname Girls Summit, “Droom de ‘onmogelijke’ droom en durf het waar te maken”, hebben de meisjes zich verdiept in aspecten van goed leiderschap en goed burgerschap. ”.
In een ontspannen en motiverende sfeer hebben meisjes uiting gegeven aan hun dromen voor de toekomst en in het bijzonder voor het komende schooljaar. Middels interactieve oefeningen, discussies en spel werden de participanten extra bewust gemaakt van hun uniek zijn en het geloof in eigen kunnen. Voorts maakten zij kennis met planningsmechanismen, het belang van doorzetten en leren uit fouten als onderdeel van succesvol zijn. Een belangrijk onderdeel van de training vormde ook de discussie en creatieve vormgeving van de betekenis en het belang van goed burgerschap. Als onderdeel van de leiderschapstraining vertolkten de meisjes ieder de rol van President voor een dag en stelden een lijst vast van zaken die volgens hun binnen de gemeenschap dringend aangepakt zouden worden onder hun leiding. Enkele van deze zijn onder andere: betaalbare en vriendelijke huisvesting voor bejaarden, goede opvang voor daklozen, meer fondsen voor financieel zwakke jongeren om te studeren, schoon milieu, aanpassing van de strafwet met zwaardere straffen voor criminelen en schone sanitaire voorzieningen op de scholen.
De opgedane kennis en ervaring werd tijdens de evaluatie door de meisjes beschreven als zeer belangrijk voor het verwezenlijken van hun dromen. Alle meisjes dromen ervan een bijdrage te mogen leveren aan het verbeteren van hun omgeving en de leefomstandigheden van hun medeburgers. Voorts hebben zij de wens te kennen geven voor voortzetting van deze trainingen als onderdeel van de Suriname Girls Summit. De organisatie blikt tevreden terug op een bijzondere en zeer geslaagde activiteit.
Middels deze activiteit hebben de vrouwen en jongeren van DA91 verdere invulling willen geven aan een belangrijk onderdeel van de ontwikkelings gedachten waarbij een cruciaal aspect is dat de meisjes een positief zelfbeeld ontwikkelen en een versterkt zelfvertrouwen hebben, waarbij leiderschapsvaardigheden een cruciale rol spelen. Wanneer vrouwen en meisjes hun stemmen luider klinken, leidt dat tot meer mogelijkheden en vormt het de basis voor dynamisch leiderschap.

Publiciteitsdienst DA91

  1. meisjes 8
  2. onderdeel 5
  3. suriname 3
  4. girls 3
  5. summit 3