1. vorige
  2. volgende

Werkzaamheden menkendam zonder load shedding afgerond

Het is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) gelukt om dankzij de besparing van de verbruikers in het EPAR gebied de werkzaamheden op onderstation Menkendam zonder load-shedding af te ronden. De verbruikers hebben hiermee gehoor gegeven aan de oproep om extra zuinig om te gaan met de beschikbare elektrische energie. Behalve de besparingen trof de EBS ook andere maatregelen om de verbruikers optimaal van elektrische energie te voorzien. Er vond een continue intensieve monitoring plaats van de kritische transmissielijnen waardoor deze zo maximaal mogelijk zijn benut. De EBS bedankt de samenleving voor haar inzet alsook allen die hebben bijgedragen aan de optimale voorziening van energie. Door gezamenlijke inspanning en slim omgaan met stroom op weg naar een betere energievoorziening!

  1. ebs 3
  2. verbruikers 3
  3. energie 3
  4. elektrische 2
  5. energiebedrijven 1