Vol verbazing

Vol verbazing, argwaan en woede volgen we het proces van de verkoop van Kersten. Voor ons speelt zich het zoveelste klassieke drama van inhumaan, meedogenloze corruptie af in een land dat wordt beschouwd als een zoveelste rijk land. De term zoveelste is bewust genoemd, zodat u zelf kunt bepalen, op basis van uw beleving als burger, waar u Suriname plaatst op de lijst van meest humane economische politiek voering in uw hart. 

De Kersten affaire zou nimmer op dergelijke wijze moeten plaatsvinden omdat over het algemeen wordt aangenomen dat personen binnen een geloofsgemeenschap, in dit specifieke geval de EBGS, juist het voorbeeld moeten geven als het gaat om transparant leiderschap. De publieke actie van de actiegroep binnen de EBGS is daarom toe te juichen, omdat dit een stimulans moet zijn voor overige individuen en groepen binnen de samenleving om op te komen tegen het onrecht en het moraal ethisch verval. Eén van de belangrijkste dingen van het geloof is het christelijke pleidooi voor rechtvaardigheid.

Dit streven is onlosmakelijk verbonden aan het bestaan van de mensheid, omdat corruptie een kwaadaardig kankergezwel is dat zich heeft genesteld in de ziel van de mens. Een kankergezwel dat zijn wortels heeft in de geldlust en de machtdronkenschap van de mens. Die geldlust is doorgedrongen tot het diepst van onze ziel. We zien in Suriname een bijna uniek verschijnsel, waarbij de wetenschap corruptie moet herdefiniëren. Want het lijkt bij wet mogelijk te zijn om je schuldig te maken aan corruptieve praktijken, vervolgens politieke vriendjes opzoeken en de positie van legale status verwerven. Ik breng u in herinnering het geval van wat we noemen "het drie daagse dieken" de dieking stichting aan de gomperstraat waar nu een mall komt te staan met backing van legale documenten. Bevreemdt het u dat de leider van "geaborteerde bvd" plotseling zijn doos met ledenbestanden overdroeg aan de paarse leider nadat hij politieke macht kreeg?

Terwijl verschillende organisaties streven naar meer vrouwen in de politiek, zijn er talloze voorbeelden bekend van jonge vrouwen die dit streven omzetten in "meer vrouwen voor de politici". Ons land gaat ten onder door de oneerbare geldlust binnen de politiek. Onze jongeren groeien op in een ziek beeld van politiek leiderschap dat populariteit en loyaliteit heeft als basis voor succes en zelfprofilering in de maatschappij.

Is er hoop voor Suriname? Absoluut wel! Zoals het was in de dagen van Christus dachten de Farao's en Farizeeën dat zij de wereld en al haar bezittingen konden bezitten en het volk de rekening moest betalen. We zien deze trend ook in de huidige staatsvormen en politiek-economische bestuurstelsels wereldwijd, uitgezet in allerlei nationale en internationale juridische regelgevingen. De basis voor het welzijn van de mens ligt echter in de wijze waarop wij met elkaar omgaan in de samenleving. In hoeverre ervaart de doorsnee burger rechtvaardigheid van bestuur? In welke mate durft een (politieke) leider eerlijk toe te geven, terug te geven en plaats te maken voor een ander? In Suriname hebben wij dat punt nog niet bereikt, maar het volk moet zelf beslissen over haar toekomst en haar kinderen. De geloofsgemeenschap zal als één moeten optreden en de bevolking motiveren. De verkopers en kopers van Kersten wordt gevraagd een voorbeeld te zijn in de kruistocht tegen corruptie en evenzo wordt van u als burger verwacht dat u op geen enkele wijze deze en andere malafide personen ondersteunt, ook niet in gebruik van hun diensten. Wees een smart Surinamer. De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht.

 

Wim Webster

Public Press
  1. politiek 5
  2. corruptie 4
  3. suriname 4
  4. kersten 3
  5. zoveelste 3