Treinverbinding, ebola en verkiezingen op 25 mei 2015

President Desi Bouterse heeft gisteren in zijn jaarrede in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven dat de regering in alle ernst bezig is om haar huidig beleid van welvaart en welzijn onverkort voort te zetten in het komend dienstjaar. Volgens het staatshoofd is er in het afgelopen jaar enorm veel werk verzet in het kader van productieverhoging, werkgelegenheidscreatie en inkomstenverbetering. Bouterse gaf aan dat bij de ontwikkeling de mens altijd centraal heeft gestaan bij het beleid dat de regering tot nu toe heeft gevoerd. Het zorgen voor drinkwater en elektriciteit voor alle Surinamers, waaraan deze regering volgens Bouterse veel heeft gedaan, is van bijzonder groot belang voor de mensen. Hoewel het deze regering niet gelukt is de beloofde 18.000 woningen te bouwen, is het door het huisvestingsprogramma wel zo dat mensen een perceel krijgen en via aantrekkelijke regelingen de aflossing kunnen dragen. De regering heeft onlangs ook het proces ingezet om 150 prefab woningen op te zetten om zo ook een bijdrage te leveren aan haar woningbouwprogramma. Dit project zal worden uitgevoerd door een Chinees bedrijf. Wat betreft het financieel beleid zal de regering zich blijven richten op behoud van stabiliteit en economische ontwikkeling. Bouterse benadrukt dat het gelukt is, ondanks verminderde inkomsten, om de inflatie te beperken en de wisselkoersen stabiel te houden. Bouterse gaf aan dat er in het komende dienstjaar nog grote investeringen aankomen. Deze zullen leiden tot een hogere economische groei, meer werkgelegenheid en meer inkomsten voor de regering.

Transformatie van koloniale naar moderne samenleving
Volgens het staatshoofd is het nodig aan te geven hoe belangrijk de drie sociale wetten zijn die de regering onlangs heeft aangenomen. Het zal betekenen dat mensen meer ‘energie’ krijgen die ten goede zal komen aan het land. Hij voegde er aan toe dat het paternalisme dat generaties lang in stand is gehouden door de situatie van afwezigheid van bestaansgaranties, zal verdwijnen. Hierdoor zal de Surinaamse samenleving transformeren van een koloniale naar een moderne samenleving op weg naar welvaart. ‘Voor de mensen die niet mee kunnen komen, zal de regering blijven zorgen. Mensen zullen niet meer hoeven te bedelen om een baan bij de overheid te vinden’, benadrukte Bouterse.

Volgende verkiezing op 25 mei 2015
Het eerste punt waarop de president aandacht vestigde is het kenbaar maken van de officiële datum voor de verkiezingen van 2015. Op 25 mei 2015 gaat Suriname weer naar de stembus. Er zal dan gestemd worden op de kandidaten voor de ressortraad en die van De Nationale Assemblee. Deze regering zit aan tot de laatste dag van haar zittingstermijn. Voor de verkiezingen (pre- en postelectorale activiteiten) is SRD 85 miljoen uitgetrokken in de ontwerpbegroting voor het komende jaar.

Wat betreft het onderwijs zal de regering in 2015 doorgaan met het bouwen van klaslokalen om het klasgemiddelde naar een normaal niveau te brengen. De regering heeft in de achterliggende periode 119 lokalen gebouwd en staan er momenteel 87 lokalen op de planning die ook aangepakt moeten worden. De regering zal 20 extra studenten toelaten op de Medische Faculteit. Ook zullen er extra inspanningen gepleegd worden om meer specialisten op te leiden en aan te trekken om daarmee de gezondheidszorg te verbeteren. Nog deze maand begint de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Meer werkgelegenheid in de mijn bouwsector
Het staatshoofd deed de mededeling dat een staatsbedrijf binnenkort zal participeren in de goudmijn die in het Meriangebied opgezet zal worden door de Amerikaanse multinational Newmont. Suriname zal voor 25% hierin participeren. Het opzetten van deze goudmijn zal ervoor zorgen dat ongeveer 2.500 personen een baan hier zullen vinden. De werkmaatschappij van Newmont, Surgold, is intussen begonnen met de werkzaamheden. Er is 4.2 miljoen troy ounce aan goudreserve aangetoond. Per jaar zullen 300.000 tot 400.000 troy ounces geproduceerd worden. Er komt ook een delfstoffeninstituut in 2016. Wat betreft de olie- en gasvoorraden geeft Bouterse aan dat de kans groot is dat er flinke hoeveelheden gas en olie gevonden zullen worden.

De eerste drie treinen zullen rond midden 2015 rijden
De spoorverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht zal tot werkelijkheid worden omgezet. Weliswaar gaat het nu niet meer om een tramverbinding, maar om zes treinverbindingen. De eerste drie treinen zullen rond midden 2015 rijden en de laatste drie bij de oplevering van het totale project eind oktober 2015. Volgens het staatshoofd worden de kosten van het gehele project extern gefinancierd. Bouterse gaf aan dat de spoorverbinding zal lopen vanaf Poelepantje, langs de oostzijde van de Corantijnstraat, over de Saramaccadoorsteek en langs de westzijde van de Indira Gandhiweg, met een voorlopige eindbestemming in Onverwacht. In Osembo wordt het depot gebouwd. De omliggende buurten zullen ook aangepakt worden.
Volgens president Bouterse is het verspillend beleid van de regering grotendeels te danken aan de ambtenaren die inadequaat omgaan met staatsmiddelen. Zo zal er een geautomatiseerd boekhoudsysteem in werking worden gezet om overmatig gebruik van brandstof, airco`s en mobiele toestellen in de gaten te houden. De overheid is reeds begonnen met zo een systeem.

President verwacht verdrievoudiging van rijstproductie
Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) wordt verruimd zodat in 2015 meer bedrijven in aanmerking zullen komen voor agrarische kredieten onder voorwaarden die aantrekkelijker zijn. Hierdoor zal de agrarische productie in het algemeen en vooral de productie in de niet-traditionele agrarische sectoren worden gestimuleerd. Volgens de president verwacht hij een verdrievoudiging van de rijstproductie. De verwachting voor 2015 is dat 60.000 hectare ingezaaid zal worden in vergelijking met augustus 2010 bij de overname toen 22.000 hectare was ingezaaid.

Ebola is geen chikungunya
President Bouterse heeft niet nagelaten om de bezorgdheid van de regering aan te kaarten over de verspreiding van de ebola-epidemie. ‘Het is nooit te vroeg om maatregelen te teffen’, zei het staatshoofd. De regering heeft zich voor hulp gewend tot de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) en bevriende naties waaronder Brazilië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Cuba. ‘Alle noodzakelijk voorzieningen worden getroffen om deze ziekte buiten onze grenzen te houden.’ De Verenigde Staten van Amerika hebben intussen ook hun hulp aangeboden. “Ebola is geen chikungunya. We gaan met zijn allen er hard tegen aan moeten gaan. Al onze grenzen zijn open. Als er eenmaal een ongeluk gebeurt, is het lijden niet te overzien”, aldus het staatshoofd. Minister Lackin van Buitenlandse Zaken heeft opdracht gekregen om afspraken te maken over de hulp die de Amerikaanse president Obama heeft toegezegd.

FR

  1. regering 16
  2. bouterse 10
  3. president 7
  4. staatshoofd 6
  5. mensen 5