Rond kwart over tien opende voorzitter Jennifer Simons van De Nationale Assemblee

PARAMARIBO - Rond kwart over tien opende voorzitter Jennifer Simons van De Nationale Assemblee (DNA) de vergadering waarin president Desi Bouterse zijn jaarrede zal uitspreken. Hieronder volgt een puntsgewijze weergave van deze rede.  

12.39

De president verlaat de vergaderzaal, de vergadering. Voorzitter Simons sluit de vergadering. Einde Blog.

12.36

Bouterse heeft de cijfermatige kant van de begroting voorgelezen. De asssistent griffier neemt de bijbehorende documenten van de president in ontvangst.

12.29

Bouterse eindigt zijn toespraak met de woorden dat Suriname een juwelen toekomst heeft. Daarbij moeten mensen wel realiseren worden dat Suriname dit te danken is aan de hulp van God, aldus de president.

12.26

Bouterse zegt dat alle Surinamers trots moeten zijn hoe in Suriname zoveel mensen met verschillende religies en kleuren met elkaar leven in vrede. Vele landen zijn daar jaloers op volgens hem en vragen zich af hoe Suriname dat voor elkaar krijgt. 

12.19

De zaakgelastigde van Nederland, Ernst Noorman, zal op een nog nader vast te stellen tijdstip in het komend dienstjaar, de gelegenheid krijgen zijn geloofsbrieven aan te bieden, aldus Bouterse.  

12.12

Bouterse geeft aan dat de geplande trambaan van Paramaribo naar Onverwacht eind oktober zal worden opgeleverd. Nog voor de verkiezingen zal een eerste tramstel al kunnen rijden. Met de aanleg van de tramlijn zal ook de weg- en waterhuishouding van Wanica aangepakt worden.

12.03

Om een schoon milieu en een prettige leefomgeving te realiseren is "'niks de regering te veel". Daarom is geinvesteerd in speelmateriaal voor pleinen en andere openbare plekken. Leefbaarheid vergroten is een van de prioreiten van de regering. Daarom zal er het komende jaar een dienst komen die grof vuil zal ophalen.

12.01

Bouterse gaat in op het belang van de ontwikkeling van de jeugd. De regering geeft hen de volledige ondersteuning, want ze zijn de toekomst van het land. 

11.55

De regering gaat in 2015 door met klaslokalen bouwen om het klasgemiddelde naar een 'normaal' niveau te brengen. Afgelopen tijd zijn er 119 lokalen gebouwd en er staan er 87 op de planning

11.46

Bouterse geeft aan dat 'het nooit te vroeg is' om maatregelen te nemen om het ebola virus buiten het land te houden. Daarom worden nu maatregelen genomen. Minister Lackin van Buitenlandse Zaken heeft opdracht gekregen om afspraken te maken over de  hulp die de Amerikaanse president Obama heeft toegezegd.   

11.41

De regering zal 20 extra studenten toelaten op de Medische Faculteit. Ook zullen er extra inspanningen gepleegd worden om meer specialisten op te leiden en aan te trekken om daarmee de gezondheidszorg te verbeteren. Nog deze maand begint de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 

11.34

Bouterse geeft een ode aan de politieke en vakbonds 'strijders en leiders' uit het verleden, zoals Pengel, Lachmon, Soemita, Doedel en De Kom. Ze zijn belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het land. Met Het paternalisme zal volgens hem verdwijnen door de komst van het sociale zekerheidsstel. Hierdoor zal de Surinaamse samenleving transformeren van een koloniale naar een moderne samenleving op weg naar welvaart. Voor de mensen die niet mee kunnen komen zal de regering blijven zorgen. 

11.30

De rijstsector zal dit jaar zestigduizend hectare rijst inzaaien. In 2010, het jaar dat deze regering begon, was dat nog maar 22.000 hectare, geeft Bouterse aan.

11.25

De president legt uit dat door de lage waterstand in he stuwmeer energieproblemen zijn ontstaan. Doordat Suralco toch een extra turbine heeft aangezet, kan versneld worden gewerkt aan het distributienetwerk om de problemen op te lossen.  

11.21

Bouterse is optimistisch over het voortbestaan van de aluinaarde-industrie in Suriname. Hij verwacht vandaag nog een resultaat te kunnen melden van uit de onderhandelingscommissie die met Suralco praat over de samenwerking tussen de regering en Suralco.

11.20

In 2016 zal Suriname een delfstoffeninstituut krijgen. Wat betreft de olie- en gasvoorraden geeft Bouterse aan dat de kans groot is dat er flinke hoeveelheden gas en olie gevonden gaan worden. S

11.12

Bouterse geeft aan dat er dit komende dienstjaar nog grote investeringen aan zitten te komen. Deze zullen leiden tot een hogere economische groei, meer werkgelegenheid en meer inkomsten voor de regering.

11.08

De regering zal in het komende dienstjaar de verspilling binnen het ambtenarenapparaat heel hard gaan aanpakken. Bouterse spreekt van een zeer 'hardnekkig' fenomeen. Het gaat dan onder andere om onrechtmatig gebruik van brandstof, dienstauto's en diensttelefoons. 

11.02

Wat betreft het financiële beleid zal de regering zich blijven richten op behoud van stabiliteit en economische ontwikkeling. Bouterse benadrukt dat het gelukt is ondanks verminderde inkomsten gelukt is de inflatie te beperken en de wisselkoersen te houden.

10.58

Bouterse somt op wat de regering aan infrastructurerele werken heeft gedaan; 693 kilometer weg geasfalteerd, acht nieuwe bruggen en 228 kilometer lozingen schoongemaakt waardoor de ontwatering is verbeterd. Voor nog 110 kilometer zijn al opdrachten gegeven. 

10.54

Hoewel het deze regering niet gelukt is de beloofde 18.000 woningen te bouwen, is door het Huisvestingsprogramma wel zo dat mensen gratis een perceel krijgen en via aantrekkelijke regelingen de aflossing kunnen dragen, aldus de president.

10.51

Bouterse geeft aan hoe belangrijk de drie 'sociale' wetten zijn die de regering heeft aangenomen. Het zal betekenen dat mensen meer 'energie' krijgen die ten goede zal komen aan het land.

10.48

Het zorgen van drinkwater en elecitriciteit voor alle Surinamers, waar deze regering volgens Bouterse veel aan heeft gedaan, is van bijzonder groot belang voor de mensen. De regering zal daar dus verder aan werken. 

10.40

De president benadrukt dat Suriname sterk genoeg is de ontwikkeling van het land zelf te doen. De 'Noordzee' is daarbij niet nodig. 

10.34

Bouterse geeft aan dat bij de ontwikkeling de mens altijd centraal staat bij al het beleid dat gemaakt wordt. Het gaat daarbij om de toegang tot water, electriciteit, die alles bedoel om bestaanzekerheid te verhogen. 

10.23

Nadat griffier het formele kader van de vergadering heeft aangegeven krijgt de president het woord. Directe daarna stapte de oppositie op en verliet de zaal.

10.14 uur

Voorzitter Jennifer Simons van De Nationale Assemblee (DNA) opent de vergadering waarin president Desi Bouterse zijn jaarrede zal uitspreken.
  1. bouterse 20
  2. regering 16
  3. president 10
  4. geeft 9
  5. suriname 7