Werkconferentie “Seksueel misbruik in migrantenfamilies” in Den Haag

Op zondag 5 oktober vindt in het Korzo Theater in Den Haag de werkconferentie “Seksueel misbruik in migrantenfamilies” plaats. Het doel van de bijeenkomst is om kennis te delen en met elkaar in gesprek te gaan om het onderwerp seksueel misbruik uit de taboesfeer te halen. De conferentie wordt georganiseerd door Stichting Hindustani in samenwerking met Pharos, Turkse arbeidersvereniging in Nederland (HTIB), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Movisie en VSK Hulp na seksueel misbruik.

Tijdens deze conferentie komen slachtoffers van seksueel misbruik aan het woord. Daarnaast verzorgen Tweede Kamerlid Jadnanansing en wethouder Baldewsingh een inleiding over seksueel misbruik in migrantenfamilies. Deskundigen geven naar aanleiding van vragen uit de zaal hun visie op het onderwerp.

Voorlichtingsbijeenkomsten
De werkconferentie is de start van een serie voorlichtingsbijeenkomsten in 2014/2015 over dit onderwerp. Deze zullen vanuit Stichting Hindustani, HTIB en SMN in hun achterban worden georganiseerd in en rond de steden Amsterdam, Haaglanden en Utrecht. Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik in de familie?

• Hoe kun je iets betekenen voor iemand die seksueel misbruikt is?

·Hoe kun je als omstander (bijvoorbeeld broer, zus, vriend(in) of collega) met een slachtoffer van seksueel misbruik in gesprek gaan?

• Hoe kan een slachtoffer van seksueel misbruik ondersteuning of hulp vinden, nu of later?

Seksueel misbruik
Seksueel misbruik binnen families komt veel voor in Nederland: per jaar worden ongeveer 4700 kinderen slachtoffer van seksueel misbruik. Dat is zo’n 1 op de 6 á 7 kinderen.

Ook in migrantenfamilies vindt net als in autochtone families seksueel misbruik van kinderen plaats. Door onder andere het taboe rondom seksualiteit wordt er weinig over gepraat. Dit heeft tot gevolg dat slachtoffers soms jarenlang met een geheim rondlopen

Soms zijn familieleden of andere omstanders wel op de hoogte van het seksueel misbruik, maar weten zij niet hoe ze het moeten bespreken of stoppen (wanneer het nog actueel is). Schuld, schaamte en eergevoelens spelen een grote rol. Ook angst voor de pleger kan een rol spelen, zoals angst voor wraak. Of angst dat hij of zij nog meer slachtoffers maakt, zoals broertjes of zusjes.

Voor het stoppen of het verwerken van het gebeurde, is het van groot belang dat slachtoffers zich gehoord weten in hun omgeving en desgewenst de weg kennen naar hulp die bij hen past.

  1. seksueel 14
  2. misbruik 13
  3. slachtoffers 4
  4. migrantenfamilies 3
  5. onderwerp 3