1. vorige
  2. volgende

President Desi Bouterse draagt de drie sociale wetten die onlangs door het

PARAMARIBO - President Desi Bouterse draagt de drie sociale wetten die onlangs door het parlement zijn aangenomen op aan de vroegere leiders, onder wie politici en vakbondsleiders, die de afgelopen decennia hebben gestreden voor lotsverbetering van de Surinaamse samenleving.  

"Zonder hun lijden en hun strijd zouden wij niet in staat zijn geweest deze astronomisch grote stap voorwaarts voor realisatie van sociale vrijheid, sociale rechtvaardigheid en sociale zekerheid te realiseren", zei Bouterse tijdens zijn jaarrede woensdag in het parlement. De president noemde onder andere Johan Adolf Pengel, Jagernath Lachmon en Iding Soemita.

"Deze lange historische strijd van circa vierhonderd jaar, voor vrijheid, menswaardigheid en sociale rechtvaardigheid, van onze voorouders, van de leiders van ons volk die ons zijn voorgegaan, hebben nu dan uiteindelijk geresulteerd in wat zij allen hebben voorgestaan", aldus het staatshoofd. Met de drie wetten is nu eindelijk een solide basis gelegd voor de verdere opbouw van een modern, rechtvaardig en geïntegreerd sociaal zekerheidsstelsel, meent de president.

Hij voegde er aan toe dat het paternalisme dat generaties lang in stand is gehouden door de situatie van afwezigheid van bestaansgaranties, zal verdwijnen. "Deze gesel die zo lang onze mensen tot verworpenen en willoze instrumenten van vele leiders had gemaakt,  is nu voor goed voorbij. Een nieuw en volksbevrijdend sociaal stelsel dat grote sprongen voorwaarts betekent en voor geheel Suriname positieve veranderingsprocessen zal genereren, heeft zijn intrede gemaakt", zei Bouterse.
  1. sociale 5
  2. president 3
  3. bouterse 3
  4. leiders 3
  5. wetten 2