Nieuw schoolreglement is kindvriendelijker

Dit schooljaar wordt een nieuw schoolreglement ingevoerd waarin niet alleen de plichten van leerlingen maar ook rechten zijn opgenomen. De rechten zijn de meest ingrijpende verandering. De nieuwe regels verschillen niet veel van de bestaande.

Het reglement geniet breed draagvlak. Naast vertegenwoordigers van openbare scholen hebben ook bijzondere scholen en het Nationaal Jeugdparlement meegewerkt aan dit document. Het Jeugdparlement is erbij gehaald, omdat het de jongeren vertegenwoordigt. “Als het aankwam op het schrappen van punten waren de jeugdparlementariërs in sommige gevallen veel strenger dan volwassenen. Met goede argumenten hebben zij kunnen staven waarom ze de punten wilden laten staan”. Dit zegt Marisa Meye, voorzitter van het Mulo-directeurenberaad tevens commissielid, dat namens het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft gewerkt aan de nieuwe voorschriften.

Eén van de belangrijke punten in het nieuwe reglement is het verbod op het gebruik van mobieltjes op school. Pas als er een les over dit onderwerp wordt verzorgd mag een mobiel meegenomen worden. Leerkrachten zijn niet tegen technologische ontwikkelingen, maar willen het praten onder leerlingen bevorderen. Kinderen praten door de moderne communicatie te weinig met elkaar en agressiviteit komt daarvoor in de plaats. “Het is zo erg dat kinderen op loopafstand van elkaar zijn en gebruik maken van hun mobiel”, is de ervaring van Meye. Ook over de haardracht zijn er regels. “Het haar moet netjes en kortgeknipt zijn. Er mogen geen figuurtjes worden aangebracht die afleiden van de les. Je bent ook hip met bijvoorbeeld twee figuurtjes in je kapsel in plaats van op je heel hoofd”, zegt de mulo-directeur.

Het reglement wordt op een bijeenkomst op school uitgebreid met ouders en verzorgers behandeld. Na uitleg moeten zij hun handtekening onder het document plaatsen. “Eenmaal getekend dan is er geen weg terug als er maatregelen worden getroffen.” Ouders die afwezig zijn, worden op een andere dag uitgenodigd om de regels te bespreken, omdat eenieder geïnformeerd moet zijn.
  1. nieuwe 3
  2. regels 3
  3. reglement 3
  4. punten 3
  5. leerlingen 2