1. vorige
  2. volgende

Verkiezingen op maandag 25 mei 2015

Op 25 mei 2015 gaat Suriname weer naar de stembus om zijn vertegenwoordigers te kiezen. President Desi Bouterse kondigde de verkiezingsdatum zojuist aan tijdens de buitengewone openbare vergadering in De Nationale Assemblee. Er zal dan gestemd worden op de kandidaten voor de ressortraad en die van De Nationale Assemblee. Deze regering zit aan tot de laatste dag van haar zittingstermijn. Vlak nadat de president het woord nam, verliet de oppositie de vergadering.

Voor de verkiezingen (pre- en postelectorale activiteiten) is SRD 85 miljoen uitgetrokken in de ontwerpbegroting voor het komende jaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat in 2015 een omschakeling wordt gemaakt van de postelectorale naar een pre-electorale fase. Het ministerie zegt zich toe te zullen leggen op een effectieve en optimale uitvoering van de verkiezingsorganisatie. Dit heeft tot doel om steeds betere verkiezingen te organiseren. De verschillende verkiezingswerkgroepen, commissies en andere betrokkenen zullen verder institutioneel worden versterkt.

Conform artikel 91 van de grondwet worden de president en vicepresident gekozen door De Nationale Assemblee (postelectorale activiteiten). Dit moet gebeuren met twee derde meerderheid. Indien in het parlement na twee keer stemmen de functionarissen niet worden gekozen, dient De Nationale Assemblee over te gaan tot de Verenigde Volks Vergadering (VVV). Met deze situatie wordt er rekening gehouden in de begroting van De Nationale Assemblee, die verantwoordelijk is voor deze verkiezing. Hiervoor is in de begroting ten laste van De Nationale Assemblee SRD 18 miljoen opgenomen.
  1. nationale 6
  2. assemblee 6
  3. president 3
  4. vergadering 3
  5. postelectorale 3