1. vorige
  2. volgende

Bouterse: Eerste drie treinen zullen midden 2015 rijden

"De eerste drie treinen zullen rond midden 2015 rijden en de laatste drie bij de oplevering van het totale project eind oktober. De kosten van het gehele project worden extern gefinancierd". Dit deelde president Desi Bouterse vandaag mee in De Nationale Assemblee. Na bijkans een studie van een jaar en engineeringswerkzaamheden heeft de regering het besluit genomen om een spoorverbinding aan te leggen tussen Paramaribo en Onverwacht.

Het staatshoofd gaf aan dat de spoorverbinding zal lopen vanaf Poelepantje, langs de oostzijde van de Corantijnstraat, over de Saramacca-doorsteek en langs de westzijde van de Indira Gandhiweg, met een voorlopige eindbestemming in Onverwacht. In Osembo wordt het depot gebouwd.
Bouterse zei dat het project eigenlijk veel meer inhoudt. "Immers, gelijktijdig en in samenhang met de aanleg van de spoorverbinding zal gewerkt worden aan de verbetering van het wegennet en aan de ontwatering van het gebied vanaf het zuiden van de Saramacca-doorsteek (Goede Verwachting) tot aan de Palisadeweg in het district Para", legde de president uit.

Start over enkele dagen
De verbetering van het wegennet omvat het aanleggen van nieuwe wegen, het verbreden van bestaande wegen en het asfalteren van al de wegen. Hierdoor wordt het mogelijk bussen te laten rijden in het genoemde gebied. Dezelfde activiteiten zullen ook in het gebied ten oosten van de Indira Gandhiweg worden uitgevoerd. Er zullen hoogspanningslijnen tussen Onverwacht en Poelepantje ondergronds worden aangelegd. Dit zal de verkeersveiligheid aan de Indira Gandhiweg ten goede komen. Met dit project wil de regering de verkeerssituatie op de Indira Gandhiweg verbeteren en veilig maken.

Het project past volgens de president geheel en al in het sociale en economische beleid van de regering. Bouterse deelde mee dat alle problemen die gepaard gaan met de uitvoering van het project geïnventariseerd en geanalyseerd zijn. "Ik ben blij om uw geacht college te kunnen meedelen dat de regering tevreden en blij verrast is te merken dat de relevante gesprekspartners bij het bespreken van die problemen, met zijn allen wijzen op het nationale belang van het project en de bereidheid hebben uitgesproken om samen te werken aan de oplossing van bedoelde problemen, want de spoorverbinding met alles wat daarmee voor goeds voor de bevolking is, moet er komen", zei Bouterse. De uitvoering zal werkgelegenheid opleveren. Dit geldt ook voor de verbetering van het wegennet en de ontwatering van het gebied. Met de uitvoering wordt over enkele dagen begonnen.
  1. project 7
  2. bouterse 4
  3. regering 4
  4. spoorverbinding 4
  5. indira 4