Energieverbruik blijft toenemen

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat uit de metingen tussen 18 september en 2 oktober blijkt, dat het energieverbruik, van het EPAR netwerk (Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para, Saramacca) een stijgende trend vertoont, welke inmiddels de piek (200 MW) passeert. De jaarlijkse trend van de belasting van het EPAR-netwerk is er één waarbij in de maand oktober het energieverbruik, mogelijk vanwege de warmte, de hoogste piek bereikt. Naast de toenemende hitte wordt met de aanvang van het nieuwe schooljaar verwacht, dat deze piek verder zal toenemen. De EBS is bezig werkzaamheden af te ronden om nog meer opwekvermogen op kort termijn ter beschikking te hebben, maar verzoekt de samenleving andermaal een bijdrage te leveren door slim om te blijven gaan met stroom. Als de vraag naar energie het beschikbare opwekvermogen niet overstijgt, blijft de levering van energie ook de komende periode gegarandeerd.

  1. piek 3
  2. ebs 2
  3. oktober 2
  4. energieverbruik 2
  5. epar 2