Slavenregisters binnenkort compleet gedigitaliseerd

Ongeveer 80.000 mensen die in de negentiende eeuw tot slaaf zijn gemaakt in Suriname, zullen voor een breed publiek zichtbaar worden gemaakt. Het gaat om een plan van de universiteit van Nijmegen en de Anton de Kom universiteit van Suriname (Adekus). Vertegenwoordigers van deze instellingen hebben woensdag een bezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse (Biza), onder meer om de gang van zaken net betrekking tot het online toegankelijk maken van het slavenregister te bespreken.

Initiatiefnemers van het project ‘Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’ zijn Coen van Galen van de Radboud Universiteit en Maurits Hassankhan van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij geven aan dat Suriname in een bijzondere positie is, daar alle informatie tussen 1938 en 1959 aanwezig is. Die informatie is heel precies en keurig opgeschreven. “Ook hopen wij van het gemeenschappelijk perspectief een beeld te kunnen maken en dat werkelijk in data te kunnen omzetten, zodat het onderzoek naar de leefsituatie van de mensen in Suriname te vinden is”, zei Van Galen.

Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad, nationaal archivaris en hoofd van het Nationaal Archief Suriname (NAS), zegt dat de registers reeds openbaar, maar nog niet allemaal gedigitaliseerd en online geplaatst waren. Intussen zijn er al 43 slavenregisters gedigitaliseerd. Die worden via het internet naar Nederland gestuurd, waar de vrijwilligers van zowel Nederland als Suriname nu mee aan de slag zijn. In het kader van de herdenking van 150 jaar emancipatie zal de database in juli 2018 gepresenteerd worden, zegt de voorlichting van Biza.

De database zal aan het publiek beschikbaar gesteld worden via de website van het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief van Nederland. Noersalim heeft alle steun toegezegd. Hij wenste initiatiefnemers Van Galen, Hassankhan en Tjien Fooh-Hardjomohamad veel succes toe met het project.

De slavenregisters in het Nationaal Archief Suriname zijn de enige archiefbron met daarin opgenomen vrijwel alle tot slaaf gemaakte mensen in Suriname tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863. In totaal gaat het om ongeveer 80.000 mensen. Slaveneigenaren moesten de mensen die in hun bezit waren registreren, inclusief geboortedatum, de naam van de moeder en veranderingen zoals geboorte, overlijden, vrijlating of verkoop, melaatsheid en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde van mensen in slavernij, zegt Biza.
  1. suriname 10
  2. mensen 6
  3. nationaal 5
  4. universiteit 4
  5. archief 4