NDP-Commewijne wil oplossing waterprobleem

Op feestelijke wijze is het partijcentrum van de NDP in Commewijne in gebruik genomen.Ondanks het grote feest is van de gelegenheid gebruik gemaakt om president Desi Bouterse op enkele acute problemen van Commewijnete wijzen en te vragen voor een directe oplossing. De president heeft toegezegd het waterprobleem in het district aan te pakken.

Het partijcentrum staat pal tegenover de dependance van met ministerie van Ruimtelijke ontwikkeling, Grond- en Bosbeheer (RGB). Het pand is ter beschikking gesteld door Ashok Sahai, ondernemer en voormalig prominent lid van de BVD dieopgegaan is in de NDP. Tot en met de verkiezingsperiode mag de 'paarse partij' activiteiten ontplooien. “Aangezien we wederom voor winst gaan bij de komende verkiezingen is het noodzakelijk om onze achterban goed uit te rusten met de juiste en gedegen informatie”, merkte Sahai op. “Met dit centrum willen wij onze bereikbaarheid vergroten en het veldwerk een diepere dimensie geven.” De NDP-aanhang is blij met het centrum omdat de partij eindelijk een ‘thuis’ heeft in Commewijne en een teken is van vooruitgang.

Hoewel “Cowna vooruit gaat en niet te stuiten is”, heeft het district met twee grote problemen te kampen, haalden diverse sprekers aan.Het gronduitgiftebeleid is niet helemaal zoals het wezen moet. Er zijn nog veel onduidelijkheden en het proces wordt op enkele plaatsen gestremd.Het andere probleem is water. “Watra watra watra!” riep Ann Sadi, voorzitter Volkscontacten Commewijne. “President, sinds jaar en dag kampen we hiermee. We merken wel de inzet van de SWM en enkele ondernemers maar dat is niet genoeg. Teveel plaatsen zitten zonder goed drink water.”Voordat het centrum in gebruik genomen werd, gaf Bouterse aan dat er gewerkt wordt aan een oplossing. “No mek’ mi tak’ san’ dya zomaar yere Oosterling”, zeiBouterse. “Want beloofd is beloofd.”

Marlon Oosterling, hoofd dienst Watervoorziening bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zei dat er hard gewerkt wordt aan oplossingen. “Commewijne heeft overwegend zoutwater en weinig zoetwaterbronnen”, deelde Oosterling mee. “Het ministerie is nu aan zet, we werken eraan. De vooruitzichten zien er goed uit. Nog even geduld.”

René Gompers
  1. commewijne 4
  2. ndp 3
  3. gebruik 3
  4. president 3
  5. ministerie 3