De een ziet mogelijkheden en uitdagingen in crisistijden

De een ziet mogelijkheden en uitdagingen in crisistijden. Een ander echter ziet ook mogelijkheden maar dan om snel en gemakkelijk geld te verdienen met het risico van overtreding van de wet. Ze sleuren daarbij niet alleen zichzelf maar ook hun directe omgeving ongewild er in mee. Een politieambtenaar verzuimde boetegelden te storten op de daarvoor bestemde staatsrekening. Het excuus: Ik had het geld geleend. Het simpele denken over misbruik van oneigenlijke gelden toont aan hoe weinig realiteitszin er is tot je voor de rechter staat.

Twee andere politieagenten lichtten verkeersovertreders op door hen voor te liegen de hun opgelegde boetes ongedaan te maken. In ruil daarvoor moest smeergeld worden betaald. Een politie- inspecteur verkocht in beslaggenomen garnalen maar stopte de opbrengst in plaats van in de staatskas in zijn eigen zak. Hij lokte ook nog meineed uit alsof de ene overtreding niet erg genoeg was en pleegde wederrechtelijke vrijheidsberoving. Een reisagente inde gelden maar liet na de bijbehorende reistickets te leveren. Een incassoloper drukte 51.000 euro achterover. Dan hoop je dat het geld voor de crisissituatie thuis wordt gebruikt. Hoop je! Maar nee hoor, het casino deelde in de onrechtmatig verkregen buit.

Een andere man vervalste een handtekening om daarmee scrap het bedrijfsterrein van Rosebel Gold Mines uit te smokkelen. Toen hij gesnapt werd wilde hij het bedrijf omkopen maar om herhaling te voorkomen, eiste het bedrijf vervolging. Het Popeyes-filiaal bij TBL Cinemas mist minstens SRD 124.000,=. En een zoon van assembleelid/ ondernemer Ronnie Brunswijk verduisterde gelden van zijn vader. En deze week werd bekend dat belastingambtenaren de Staat voor minstens SRD 5 miljoen hebben opgelicht. Het is een greep uit de vele verduisteringen waar wij met de regelmaat van de klok tegenaan moeten kijken. De ene keer is de dader een onbekende, de andere keer een bekende Surinamer.

De een wordt vervolgd en gestraft terwijl de ander ongestoord met zijn gezin verder leeft alsof de gepleegde strafbare feiten volkomen legaal zijn. Denk maar aan het Clad-rapport over Carifesta 2013 waarbij mannen als Ivan Graanoogst betrokken zijn. Het budget (SRD 18 miljoen) werd ruim overschreden (SRD 39 miljoen). Achteraf blijkt er ook nog een dubbele overtreding omdat tot de dag van vandaag deelnemers ook nog steeds niet uitbetaald zijn voor hun culturele bijdragen. Het schandaal van de naschoolse opvang is iedereen bekend maar niemand treedt op. Sterker nog, politici plegen slechts een telefoontje en ambtenaren rennen alsof hun leven ervan af hangt zonder het besef dat zij medeplichtig zijn aan corruptie. Het lijkt dat het cultuurcorruptievirus zich moeilijk laat bestrijden.

Valt er iets aan dit genoemde wangedrag te begrijpen? Jawel, maar dat rechtvaardigt de daad nog niet. De negatieve creativiteit in deze (financiële en economische) crisis lijkt gecultiveerd te worden. Iedere keer beloven politici op verkiezingspodia dat corruptie met wortel en tak uitgeroeid zal worden en criminaliteit met de harde hand zal worden bestreden. Eenmaal op het pluche blijkt de belofte echter volksverlakkerij. De beloofde afschrikwekkende anti-corruptiewet echter is een schijnmanoeuvre. Een groot deel van de huidige politici weet namelijk dat met de gefingeerde tactiek zij deze wet niet zullen overleven en houden daarom elkaar de hand boven het hoofd. Nu spreekt DNA-lid Carl Breeveld zijn optimisme uit. "Ik ben positief gestemd dat de behandeling wordt voortgezet." Let wel 'in behandeling'. De Godvrezende politicus is zich ervan bewust dat de politieke wil ontbreekt om corruptie te bestrijden. Zijn enthousiasme is dus nergens op gebaseerd. Want ondanks dat meerdere Clad-rapporten onverbiddelijk zijn, ontbeert het Openbaar Ministerie (daad/man)kracht. En niet zoals Breeveld roept dat de regering moet ingrijpen. Het zou de regering sieren om in plaats van zich te concentreren op de (privé)positie van de president zij eens eindelijk de samenleving dienen te behoeden van corruptie. taknangami@live.nl

  1. srd 4
  2. corruptie 4
  3. geld 3
  4. overtreding 3
  5. gelden 3