Bewezen miskenning van de oppositie

Lezende wat het DNA-lid Amzad Abdoel te berde brengt, is het mij duidelijk waarom de oppositie de zaal verliet tijdens de jaarrede. De arrogante wijze waarop Abdoel meent aan te moeten geven dat de oppositie niet nodig was, zegt ook duidelijk dat hij de oppositie liever ziet gaan dan komen. Zulks een miskenning van de plaats van de oppositie geeft ook de inborst aan van de partij waartoe Abdoel behoort.

In eenvoudige bewoordingen zegt Abdoel 'ach rotten jullie maar op hoor oppositie want we hebben jullie echt niet nodig voor quorum'. Als dit het gedrag en denken is naar collega parlementariërs toe, dan begrijp ik alleszins waarom de oppositie op bepaalde momenten geen quorum verleent, want je hebt ook wel een stukje eigenwaarde en zelfrespect hoog te houden.

Abdoel dient als volksvertegenwoordiger zich ook iets meer te verdiepen in de grondwet met name hoofdstuk X (DE NATIONALE ASSEMBLEE) en hoofdstuk XI (DE WETGEVENDE MACHT). Elke vergadering die in DNA wordt gehouden is een grondwettelijke vergadering. Waarschijnlijk bedoelt Abdoel dat de president zijn grondwettelijke plicht nakomt met het uitspreken van de jaarrede.

Ook dient Abdoel goede nota te nemen van de recente historie van door de NDP gepleegde handelingen als oppositie. In 2007 bleef de totale NDP-oppositie weg toen president Venetiaan zijn jaarrede hield. Erger nog, de leider van de NDP (Bouterse, thans president) voerde een groep NDP’ers aan die buiten het DNA-gebouw posteerden om President Venetiaan uit te jouwen middels het scanderen van leuzen als ‘Vene go home’. Bovendien is het toch wel duidelijk dat het niet president Venetiaan is die een veroordeling voor drugs op zijn naam heeft staan noch terecht staat wegens moord op Surinamers. Ook hebben de kinderen van Venetiaan nimmer het land te schande gezet zoals wij recentelijk diep negatief op de wereldkaart zijn geplaatst door de bereidheid van Dino Bouterse om ‘terrorisme faciliterende activiteiten’ te willen ontplooien (de rechtszaak vangt op 6 oktober aan). Je vraagt je af waarover Abdoel het heeft. Overigens de sociale wetten in één adem noemen met de grondwet siert Abdoel niet, omdat naar mijn mening met de aanname en uitsluiting van groepen deze wetten in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel welke verankerd is in de grondwet.

Oppositie voeren is geen kwestie van zoete broodjes bakken. Oppositie betekent 'de partijen in het parlement die zich verzetten tegen het regeringsbeleid'. Het heeft dus ermee te maken dat die partijen het oneens zijn met het beleid van de regering. De oppositie wordt in de politiek daarom gevormd door alle politieke partijen die tegen de uitvoerende macht zijn gekant.

Elke oppositie mag mijns inziens bepalen welke aanpak die binnen de grenzen van de wet en het recht hanteert, om constructieve oppositie of harde oppositie te voeren. Slechts in dictatoriale regimes wordt oppositie als onwettig gezien en daarom dikwijls onderdrukt, terwijl oppositie in een democratie deel van het overheidsprincipe uitmaakt. In Suriname doen uitspraken van coalitieleden zoals Abdoel bijna het beeld van een dictatoriaal regime ontstaan.

Mr. Drs.Sharmila Kalidien-Mansaram
  1. oppositie 16
  2. abdoel 10
  3. president 5
  4. venetiaan 4
  5. dna 3