1. vorige
  2. volgende

Comité en Gods Bazuin gaan samenwerkingsovereenkomst aan

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, hierna te noemen het Comité, vertegenwoordigd door Humphry Jeroe, voorzitter van het Comité, en Gods Bazuin Ministries International, vertegenwoordigd door bisschop Steve Meye, hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend. Suriname heeft in de periode 1980-1992 geleden onder politiek geweld dat aan minimaal 450 mensen het leven heeft gekost. Veel mensen dragen in stilte en eenzaamheid de gevolgen hiervan in trauma’s, pijn en verdriet. Het Comité heeft als doel om een stem te geven aan deze mensen en Gods Bazuin heeft het doel en de expertise om mensen in nood met raad en daad en geestelijke bijstand te verlenen.

Partijen zijn overeengekomen dat het Comité en Gods Bazuin een samenwerking opzetten, met als doel het identificeren van mensen in hun geledingen, die lijden als gevolg van politiek geweld. Men wil deze mensen bijstand verlenen in het verwerken van hun leed. Het Comité zal een administratie bijhouden van alle personen die te maken hebben gehad met politiek geweld en zal daarbij ook opnemen de geestelijke stroming waartoe zij behoren. Gods Bazuin zal een aanbod samenstellen ten behoeve van geestelijke bijstand aan mensen, die lijden als gevolg van politiek geweld. Het Comité en Gods Bazuin zullen gezamenlijk een informatiecampagne voeren om het aanbod van Gods Bazuin onder de aandacht te brengen in hun geledingen. De informatiecampagne bestaat uit een gezamenlijke informatiefolder, waarin het aanbod en de achtergronden uiteengezet worden. Een zullen een serie bijeenkomsten zijn in de eigen geledingen om het aanbod onder de aandacht te brengen. Ook komt er een mediacampagne om de resultaten van de campagne onder de aandacht te brengen van de gemeenschap. De campagne zal na zes maanden na de start geëvalueerd worden.

  1. comite 7
  2. mensen 7
  3. gods 6
  4. bazuin 6
  5. politiek 5