Joan Ferrier Fonds opgericht met drie ton voor emancipatie

Het Oranje Fonds eert Joan Ferrier met de instelling van een geoormerkt fonds dat haar naam draagt. De komende vijf jaar wordt 300.000 euro vrijgemaakt voor projecten op het gebied van emancipatie in de breedste zin van het woord binnen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze mededeling deed Joop Wijn, voorzitter van het bestuur van het Oranje Fonds gisteravond tijdens de Johan Ferrier Lezing in de Koningskerk van de EBG in Amsterdam.

De lezing stond in het teken van leven en werk van Joan Ferrier (60) die op 8 maart van dit jaar- internationale vrouwendag - overleed. Joan was vanaf december 2012 bestuurslid van het Oranje Fonds dat het bevorderen van sociale cohesie in de samenleving als werkgebied heeft. Het Oranje Fonds ontstond in 2002 als cadeau van de Nederlandse bevolking aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij hun huwelijk.

Krachtige verbindende persoonlijkheid
De Johan Ferrier lezing werd dit jaar uitgesproken door minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Joan werkte volgens de minister 'op een ongewoon volhardende en praktische manier aan het leggen van verbindingen op alle niveaus. Dat was haar kracht. Als directeur van E-Quality kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit werkte Joan vol passie aan het vergroten van kansen voor migranten,vluchtelingen én vrouwen, wit en zwart en ongeacht geloof of maatschappelijke status.

Zeer herkenbaar voor de aanwezigen in de volle Koningskerk was ook de opmerking van de minister dat Joan haar strijd voor emancipatie 'scherp maar beschaafd' voerde. "Joan liet iedereen in zijn waarde en ging, met humor en overtuigingskracht, op zoek naar de dialoog. Zij was ervan overtuigd dat kennis van elkaar en van elkaars geschiedenis de enige manier is om werkelijk nader tot elkaar te komen. Vanuit die grondhouding benaderde zij bijvoorbeeld ook het gevoelige debat over het slavernijverleden. Er kan alleen een gezamenlijke toekomst zijn als we het verleden recht in de ogen kijken, hield ze ons voor".

Joan Ferrier Penning
Kathleen Ferrier, voorzitter van het Johan Ferrier Fonds, kondigde in haar toespraak aan dat jaarlijks de Joan Ferrier Penning zal worden uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor gelijkwaardigheid op alle niveaus in de Nederlandse samenleving. Vanaf 1 november kunnen voordrachten worden gedaan. Verder gaf ze een overzicht van projecten die worden uitgevoerd in Suriname gericht op maatschappelijke opbouw, duurzaamheid, onderwijs en cultuur, sinds de oprichting van het fonds in 2009. Het was toen Joan die dit initiatief nam. De lancering vond plaats in aanwezigheid van haar vader, Johan Ferrier. Hij overleed op 4 januari 2010.

De Johan Ferrier lezing werd in 1995 in Suriname gelanceerd ter gelegenheid van 20 jaar onafhankelijkheid. Hij werd uitgesproken door oud-premier Henck Arron, samen met ex-minister Ernst Hirsch Ballin. De volgende edities van de lezing waren in 1998, 2005 en nu in de Koningskerk in Amsterdam.

Overigens was het doel van de Johan Ferrier lezing (2014) met een reflectie op leven en werk van Joan Ferrier, ook bedoeld als een herdenkingsbijeenkomst. De behoefte hiertoe was erg groot, bleek uit reacties op sociale media toen op 8 maart bekend werd dat Joan overleden was. Vele bekenden uit de Surinaamse samenleving gaven dan ook acte de présence, ex-minister Hirsch Ballin was met echtgenote aanwezig en er was dik applaus voor de ook aanwezige Nederlandse zaakgelastigde in Suriname, Ernst Noorman, die binnenkort ambassadeur wordt. Nog nooit eerder had de gastvrouw van de avond, Kathleen Ferrier, meegemaakt dat een Surinaams samenzijn veel eerder was afgerond dan de vermeldde tijd op het programma. Op haar uitnodiging 'wie wil nog iets zeggen of doen?", was het even stil. Toen kwam Manouskha Breeveld naar voren en zong vol overgave 'Mama na sribikrosi'. Over de kracht van (Surinaamse) vrouw. Toepasselijker kon de mooie avond niet worden afgesloten.

Roy.khemradj@gmail.com

  1. ferrier 13
  2. joan 12
  3. fonds 7
  4. johan 6
  5. lezing 6