Rachied Doekhie: ‘Als die trein nu niet komt, dan komt het wel een keertje’

MC/NDP-assembleelid Rachied Doekhie zegt enorm onder de indruk te zijn van de onlangs gehouden jaarrede van president Desi Bouterse. Volgens de Nickeriaan moet toegegeven worden dat enkele zaken inderdaad niet gerealiseerd zijn geworden, maar dat de regering druk doende is om dit in het komend dienstjaar recht te zetten. Zo zal eerder prioriteit moeten worden gegeven aan gezondheidszorg, goed onderwijs, landbouw en voedselvoorziening. Die zaken zijn zaken die hij warm aanbeveelt en met veel kracht en liefde achter staat. Pas als er ruimte is, kan de aanleg van de spoorverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht gerealiseerd worden. In werkelijkheid geniet dat minder prioriteit. ‘Als die trein nu niet komt, dan komt het wel een keertje’, benadrukt de parlementariër.
Het staatshoofd heeft bij zijn jaarrede aangegeven dat de spoorverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht wel komt. Weliswaar gaat het nu niet meer om een tramverbinding, maar om zes treinverbindingen. De eerste drie treinen zullen rond midden 2015 rijden en de laatste drie bij de oplevering van het totale project eind oktober. Volgens het staatshoofd worden de kosten van het gehele project extern gefinancierd. Bouterse gaf aan dat de spoorverbinding zal lopen vanaf Poelepantje, langs de oostzijde van de Corantijnstraat, over de Saramacca-doorsteek en langs de westzijde van de Indira Gandhiweg, met een voorlopige eindbestemming in Onverwacht. In Osembo wordt het depot gebouwd. De omliggende buurten zullen ook aangepakt worden. Doekhie zegt dat hij wel blij is dat de regering voornemens is om zo een groot project op zich te nemen. ‘De mensen zien het zelf. Er is ontwikkeling’, aldus Doekhie.
Verhoging productie om bijdrage aan inkomsten te leveren
De uitgaven voor het komende jaar zijn begroot op SRD 9.270.462.000. De ontvangsten zijn geraamd op SRD 8.603.982.000. Het begrotingstekort is SRD 666.480.000.Het overheidsinkomen is gericht op de directe en indirecte belastingen en niet belasting ontvangsten. In totaal komt dat neer op 5.392.844.000. Het restant bedrag van SRD 3.7 miljard zal van andere bronnen gefinancierd moeten worden. De volksvertegenwoordiger zegt dat hij nog niet precies weet van waar deze financiële middelen gehaald zullen worden, maar denkt dat de toename van de productie een bijdrage hierop zou kunnen leveren. Volgens hem is het in geen enkel land zo dat belastingmiddelen alleen een land financieel in stand kunnen houden. De productie in verschillende sectoren zal worden opgevoerd. Bouterse heeft volgens hem ook toegezegd hoe hij bepaalde sectoren tot bloei gaat brengen. Toerisme is ook één van de sectoren die een handje gaat kunnen meehelpen. ‘Het gaat een beetje duren, maar we moeten van ergens beginnen’, aldus de parlementariër.
De explosieve groei van de begrotingsuitgaven moeten niet negatief worden gezien. Volgens Doekhie heeft de regering in de afgelopen jaren verschillende verhogingen doorgevoerd. Eén van ze is de verhoging van de gelden van de Algemene Oudedagsvoorzieningen (AOV). Dit bedrag zal binnenkort opgetrokken worden naar SRD 600. ‘We hebben een volkspresident en hij investeert in de mens’, zegt Doekhie. Projecten als Naschoolse Opvang kosten behoorlijk wat kapitaal en moeten niet onderschat worden. ‘Wanneer je geen kosten in je leven maakt, zal je ook niets hebben’, aldus de NDP’er.

FR

  1. doekhie 5
  2. srd 5
  3. zegt 4
  4. komt 4
  5. gaat 4