1. vorige
  2. volgende

Asdruk motorrijtuigen wordt verhoogd van 8 naar 12 ton

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) kijkt met aandacht naar de staat van de wegeninfrastructuur in Suriname. Er is onlangs een raadsvoorstel ingediend door het ministerie van Justitie en Politie over de aanpassing van de asdruk van motorrijtuigen. Het voorstel is inmiddels al goedgekeurd door de raad. Artikel 31 van het Rijbesluit wordt gewijzigd. De toegestane asdruk wordt verhoogd van 8 naar 12 ton. De toegestane asdruk is op een heleboel wegen nog formeel op 8 ton. “8 ton dateert uit de middelweeuwen volgens mij. Dat is niet meer van kracht. Wij hebben het laten verhogen, zeker omdat de nieuwe wegen die nu aangelegd worden, een asdruk van 13 ton hebben”, stelde minister Jerry Miranda onlangs in het parlement. Door middel van weegbruggen zal de 12 ton strak worden aangehouden voor iedere weggebruiker.

Het wordt de bestuurder van een motorrijtuig nu verboden om te rijden met de druk van een as, die meer bedraagt dan 12.000 kg of meer bedraagt dan die door de districtscommissaris is vastgesteld. De districtscommissaris is bevoegd de maximaal toegestane asdruk op minder dan 12.000 kg vast te stellen, indien het motorrijtuig gebruik maakt van bepaalde door de districtscommissaris aangegeven wegen. De bijkomstigheden worden bijgewerkt. Tegelijkertijd heeft het ministerie niet stilgezeten, omdat er aandacht wordt besteed aan de beantwoording van de vraag hoe het ministerie de controle zal uitvoeren. “In dit kader zijn de eerste 4 weegmatten onderweg. Die gaan op bepaalde locaties waar zwaar transport het meest voorkomt. De Wijdenboschbrug is in ieder geval een van ze”, stelt Miranda.

Het ministerie heeft ook een verzoek in voorbereiding om in overweging te nemen de bevoegdheden van Wegenautoriteit te vergroten. “De politie moet verbaliseren. Met de situatie van verkeersovertredingen en criminaliteitsbestrijding is die taak misschien zwaar, waardoor je bepaalde dingen niet ziet. Ga je nu kijken naar een houttruck of naar iemand die met een tas van iemand wegrent?”, vroeg Miranda retorisch. Er wordt gekeken naar een nieuw concept waarbij het verbaliseren bij wet geregeld kan worden en de bevoegdheden van de wegenautoriteit wordt uitgebreid. Dat wordt allemaal met de juristen, samen met Juspol nog uitgewerkt en aan DNA aangeboden ter goedkeuring. Gezien de huidige toestanden van de wegen in Suriname hadden critici toch andere maatregelen verwacht van de overheid. Zeker gezien zwaardere aslasten mogelijk meer kunnen zorgen voor kapotte wegen.

Miranda zijn voorganger, Siegfried Wolff, had op 27 juli 2016 nog aangegeven dat er met verschillende stakeholders, die gebruik maken van de weg, is gesproken over het behoud van de goede conditie van de wegen. Er was een onderzoek uitgevoerd door de politie en de Wegenautoriteit naar de asdruk van bepaalde voertuigen over de wegen in Suriname. “Schrikt u niet. De aslast welke wij hebben gemeten met ons meetinstrumenten heeft ons erg bezorgd gemaakt. Onze wegen zijn ontworpen voor 8 ton. Wij hebben gemeten, aslasten van 17 ton. Dat is minimaal. Wij zijn nu bezig de wegen te upgraden naar 13 ton”, zei de toenmalige bewindsman. Volgens Wolff moest er gekeken worden naar hoe deze as-lasten terug kunnen worden gebracht. Er wordt veel geklaagd over wegverzakkingen, terwijl wegebruikers zelf de weg beslaan met overgewicht.

Kavish Ganesh

  1. wegen 9
  2. ton 8
  3. asdruk 6
  4. ministerie 5
  5. bepaalde 4