Straat vernoemd naar Rashid Pierkhan

Het weggedeelte tussen de hoek van de Magentakanaalweg/Nieuwweergevondenweg en de Bomaweg heet voortaan Mohamed Rashid Pierkhanweg. Minister Edmund Leilis onthulde het naambord zaterdag in bijzijn van familie, vrienden en kennissen. Het verzoek om een straat naar Rashid Pierkhan te vernoemen, dateert van jaren terug. In 2013 en 2014 volgden wederom verzoeken om in het kader van 140 respectievelijk 141 jaar Hindostaanse immigratie een straat naar hem te vernoemen. Het voorstel is uiteindelijk door de regering overgenomen en verwezenlijkt.

"Conform de regels voor het toekennen van een straatnaam wordt er een thema gebruikt uit onze cultuur, geschiedenis of natuur. En in geval de straat wordt vernoemd naar een persoon moet de onomstredenheid van die persoon vaststaan, waarbij de maatschappelijke meerwaarde van de persoon eveneens een belangrijke rol speelt. Wel nu, de persoon van Hadji Mohamad Rashid Pierkhan voldoet aan al deze voorwaarden, een groot Surinamer die veel voor onze samenleving heeft betekend", zei Leilis.

Onmiskenbare bijdrage
Pierkhan heeft een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de Surinaamse gemeenschap, merkte de bewindsman op. Hij erfde zijn ondernemingsgeest, vooruitziende blik en passie voor het mediawerk van zijn vader, Noer Pierkhan, die de grondslag voor de media-onderneming van de Pierkhans vormde op 10 maart 1957 met een razend populair radioprogramma in het Sarnami Hindi bij Radio Paramaribo (Rapar) onder de naam ACME Service. De First Indian Advertising Agency werd daarna geboren.

Rashid Pierkhan is ook ambtenaar geweest en studeerde aan de Surinaamse Rechtsschool. Omstandigheden, met name het overlijden van zijn vader op vrij jonge leeftijd noopten hem ontslag bij de overheid te nemen en zijn studie te staken. Maar zijn drive zou beloond worden en in 1974 nam hij de aandelen van het radiostation RAPAR over. Met zijn scherp zakelijk inzicht, gedurfde ondernemersgeest en steun van zijn gezin, familie, kennissen en vrienden kon hij samen met de werknemers het bedrijf steeds verbreden.

Via radio- en televisieprogramma's, sociaal werk en zijn religieuze betrokkenheid als voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) zou deze bewogen Surinamer zijn stempel drukken op onze geschiedenis. Hij heeft met de organisatie 'Cultural en Art Promotion' niet alleen veel buitenlandse artiesten naar Suriname gebracht, maar heeft ook de culturele banden van Suriname met Guyana, Trinidad en Tobago en India helpen verstevigen.

Bekroning op het werk
Vanwege zijn bijzondere inzet werd Rashid Pierkhan door het hoofdkwartier van de Ahmadiyya Anjuman Isha’at-i-Islam, de A.A.I.I, met haar zetel in Lahore, Pakistan, officieel aangesteld als coördinator voor de regio van de West Indies (Suriname, Guyana, Trinidad & Tobago).
Aan deze erefunctie heeft de zeer kundige SIV-voorzitter ook naar volle tevredenheid van de respectieve landen invulling gegeven. Pierkhan heeft tot driemaal toe succesvol een Internationale Moslim Conferentie georganiseerd.

Als bekroning voor het vele goede werk heeft de heer Pierkhan in 1999 de Sitarae-Ahmadiyyat, de hoogste onderscheiding van de Surinaamse Islamitische Vereniging, opgespeld gekregen en op 4 november 1999 ontving hij van de President van de Republiek Suriname de onderscheiding Grootmeester van de Ere Orde van de Gele Ster.

"Jammer genoeg wisselde deze grote Surinamer op woensdag 13 juli 2005 het tijdelijke leven met het eeuwige. Maar zijn bijdrage aan onze samenleving is onuitwisbaar en rechtvaardigt zijn vereeuwiging. Het is tegen de achtergrond van de door mij geschetste bijdrage die door de heer Rashid Pierkhan is geleverd, dat het verzoek van de stichting Hindostaanse Immigratie gehonoreerd is geworden, waarmee wij kunnen vasthouden aan de herinnering en terecht eer kunnen betonen aan Hadji Mohamad Rashid Pierkhan", stelde de bewindsman.
  1. pierkhan 10
  2. rashid 7
  3. persoon 4
  4. bijdrage 4
  5. surinaamse 4