Protestactie op VOJ-Atjoni tegen besluit Minov

Het ziet er niet naar uit dat VOJ-Atjoni maandag zal beginnen met het onderwijs. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben een protestactie gepland tegen besluiten die het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft genomen.

Jeugdparlementariër van Sipaliwini, Edgar Sampi, heeft het initiatief genomen tot de protestactie. Hij zegt dat twee weken terug het Minov opdracht heeft gegeven aan de schoolleider om een groep van vijftig tot zestig leerlingen af te schrijven, omdat beloften die eerder gedaan zijn door Openbare Werken, in bijzijn van zeven assembleeleden, niet zijn nagekomen. De ouders van deze leerlingen moeten in Paramaribo verblijf vinden en de kinderen inschrijven op een school om praktijklessen te kunnen volgen. Het gaat om leerlingen van de tweede klas van het Lager Beroeps Onderwijs.

De schooldirecteur heeft een dag na de mededeling van Minov, via de plaatselijke radiostations ouders van deze groep leerlingen opgeroepen om op de school de afschrijvingsbrieven op te halen. Sampi zegt dat hij door de gedupeerden is gebeld, waarna hij op zijn beurt aan de bel heeft getrokken. Hij heeft onder andere gesproken over dit probleem met Bert Eersteling, hoofd van Onderwijs Binnenland. Veel kinderen zullen moeten afhaken omdat ze geen opvang hebben in Paramaribo. Sampi wil voorkomen dat deze jongeren geen onderwijskansen hebben.

Ook het internaat te Atjoni, dat ruim vijftig leerlingen opvangt, zal zijn deuren niet kunnen openen. Het keukenpersoneel, schoonmaaksters en tuinmannen zijn in staking omdat ze al zeven maanden niet zijn uitbetaald. De leerlingen, ouders en leerkrachten zijn solidair met de groep die verstoken is van vervolgonderwijs. Sampie vindt het erg dat het Minov ondanks herhaalde pogingen hem niet ontvangen heeft om over dit probleem te praten. De jeugdparlementariër zegt dat er een krachtig protest komt, want de kinderen hebben recht op onderwijs.
  1. leerlingen 7
  2. onderwijs 5
  3. ouders 4
  4. minov 4
  5. sampi 3