Alpha Beta Vrije Atheneum: Zonder toelating naar het havo/vwo

Voor de geslaagden van de mulo-scholen die hun toelatingsexamen voor het havo/vwo niet hebben behaald, is er goed nieuws. De geslaagden kunnen bij het Alpha Beta Vrije Atheneum zonder hun toelating behaald te hebben, toch doorstromen naar het havo/vwo. Het havo op deze particuliere school duurt één jaar en het vwo twee jaar. De leerlingen maken hetzelfde examen als de overige havo- en vwo scholen. Het Alpha Beta Vrije Atheneum is erkend door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het atheneum biedt de mogelijkheid aan leerlingen die bevorderd zijn van de tweede naar de derde klas mulo, hun mulo-diploma en eventueel het toelatingsexamen vwo/ havo/Natin, te behalen in één jaar. Deze leerlingen dienen dan wel in het bezit te zijn van een GLO-getuigschrift. Kandidaten die in het bezit zijn van een mulo-diploma worden rechtstreeks toegelaten tot de vijfde klas havo (examenklas). Het havo-diploma geeft toegang tot de zesde klas (examenklas) van de bovengenoemde school. Op deze school kent men geen vakken onder de streep, maar worden de leerlingen gericht begeleid op het beroep dat zij willen uitoefenen na hun studie. Bij de leerlingen van studierichting A vervalt het vak natuurkunde en wordt er minder aandacht besteed aan wiskunde en komen de handelsvakken (boekhouden, bedrijfsreken en handelskennis) erbij. In de B-richting vervalt bedrijfsreken en wordt er meer aandacht besteed aan natuurkunde. De lokalen van het Alpha Beta Vrije Atheneum zijn airco gekoeld en er wordt gewerkt met white boards. Ouders hoeven bovendien niet te vrezen dat leerkrachten overgaan tot het voeren van acties. De school biedt in samenwerking met de Surichange Bank soepele studiefinanciering aan. Voor meer info kan er contact worden gemaakt met de school op het nummer 520825.

-door Johannes Damodar Patak-

  1. school 5
  2. leerlingen 5
  3. mulo 4
  4. atheneum 4
  5. havo 4