SVB stuurt DNA-leden wetsvoorstel dubbele nationaliteit

De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft twee uitgewerkte wetsvoorstellen over dubbele nationaliteit ingediend bij De Nationale Assemblee. Voorzitter John Krishnadath van de SVB heeft aan alle 51 assembleeleden een exemplaar toegestuurd. Hij hoopt dat de wetsvoorstellen als initiatiefwet zullen worden ingediend.

De SVB heeft, bijgestaan door een elftal rechts- en wetgevingsdeskundigen, zich gebogen over het vraagstuk van de toekenning van een dubbele nationaliteit aan personen van Surinaamse afkomst die vanwege hun functie of professie van daadwerkelijk en direct belang zijn voor de ontwikkeling van Suriname. Als zodanig dient deze wet een veel groter algemeen belang dan verondersteld wordt vanwege de organisatie die aan de formulering van de wetsvoorstellen heeft gewerkt. De expertise en het talent onder de Diaspora kan met aanname van het wetsvoorstel zonder probleem door Suriname van de Surinaamse nationaliteit voorzien worden.

De wetsvoorstellen met Memories van Toelichting en de bijbehorende resolutie is in een eerdere fase door de SVB naar het college opgestuurd met het verzoek om deze als ingezonden stuk op de agenda te plaatsen. "De urgentie en serieusheid waarmee dit vraagstuk door ons wordt benaderd, heeft ons evenwel genoodzaakt om het voorstel naar alle leden van DNA te sturen met het verzoek om het door de SVB ingediende voorstel als persoonlijk of collectief DNA initiatief wetsvoorstel in te dienen", zegt Krishnadath in een brief.

Het directe belang van deze wetten mag ook blijken uit de problematiek waarmee de sport in Suriname nu reeds geconfronteerd wordt. Talentvolle in Suriname geboren, getogen en woonachtige minderjarige kinderen kunnen nu reeds Suriname niet vertegenwoordigen op internationale sportevenementen, omdat zij vanwege wat voor reden dan ook de Nederlandse of Franse nationaliteit bezitten. "Wij zouden het enorm op prijs stellen indien U in uw persoonlijke hoedanigheid als DNA lid of samen met uw collega’s, de door de SVB opgestelde wetsvoorstellen waaraan zowel in Suriname als in Nederland geducht vooronderzoek is voorafgegaan, als initiatief wet in DNA in te dienen. Wij zijn er van overtuigd dat u de natie geen grotere dienst hiermede zal bewijzen", stelt de SVB-topper. Dubbele_Nationaliteit     Dubbele_Nationaliteit_Suriname_.pdf    
  1. svb 7
  2. suriname 6
  3. wetsvoorstellen 5
  4. nationaliteit 4
  5. dna 4