1. vorige
  2. volgende

Jeugdparlement blij met besluit president babyvoeding

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) is enorm blij met het besluit dat is genomen door de president van de Republiek Suriname met betrekking tot de voortzetting van de subsidie van babyvoeding. Deze kwestie had de volle de aandacht van de leden van het NJP. Op de vergadering van het Jeugdparlement van zaterdag 05 april 2014 had het lid Ifuël Alberg (Wanica) dringende aandacht voor deze kwestie gevraagd. Volgens hem was het een heel ernstige zaak. Dit punt werd op de agenda van de huishoudelijke vergadering van zaterdag 12 april geplaatst.
Het besluit van de president dat publiekelijk bekend is gemaakt, werd dan ook ten zeerste toegejuicht. Toch acht het NJP het noodzakelijk een statement te maken. Het orgaan doet een beroep op de regering haar bij het nemen van beslissingen van dergelijke aard te consulteren. ‘Zo kan het NJP invulling geven aan zijn taak als inspraakorgaan’, aldus het Nationaal Jeugdparlement.
  1. njp 4
  2. jeugdparlement 3
  3. nationaal 2
  4. besluit 2
  5. president 2