1. vorige
  2. volgende

Personeel Psychiatrisch Centrum Suriname wederom in beraad

Het personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is sinds gisteren om acht uur wederom in beraad. Bij deze actie is er geen dispensatie verleend aan bepaalde groepen van personeelsleden. Dit betekent dat de bewaking ook in beraad is, hetgeen voor een zeer onveilige situatie kan zorgen bij het PCS. De bond is op dinsdag 7 oktober bij elkaar gekomen en de directeur van Volksgezondheid, Marthelise Eersel, had de bond verzocht nog niet in staking te gaan. Zij zou met haar team vergaderen en dan zou de bond na twee uur in de middag van haar vernemen wat er uit de bus is gekomen. Echter heeft de bond niets mogen vernemen van de directeur, waarna men officieel heeft besloten het werk neer te leggen. Uit betrouwbare bron verneemt de krant dat er een aantal zaken zijn die spelen. Sinds er een nieuw medisch directeur is aangesteld, worden mensen zonder grondige redenen verplaatst. Mensen die jarenlang op een bepaalde post hebben gefungeerd, worden vervangen met mensen die pas in dienst zijn en niet als zodanig ervaring hebben. Daarnaast is ook gebleken dat die mensen niet in vaste dienst zijn, maar op basis van een arbeidsovereenkomst zijn aangetrokken. Het is zelfs zo dat mensen die geen weet hebben van psychiatrie op een opnameafdeling tewerk worden gesteld. Verder laat de bewaking ook veel te wensen over, wat voor een onveilige situatie zorgt voor het personeel dat wordt ingezet in de middag- en avondshiften. Het personeel weet niet naar wie ze moeten stappen als er problemen zijn. Een andere hekelpunt is het afkopen van het wensenpakket en voortrekkerij van een bepaalde groep binnen het PCS. Er is indertijd ook een toezichthoudend orgaan ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid. Echter is in de praktijk gebleken dat dit orgaan min of meer voor het personeel kan betekenen. Het personeel moet zich elke dag om 8 uur aanmelden voor verdere instructies van de bond. De bond was eerder dit jaar ook al in staking om soortgelijke punten. Door tussenkomst van de rechter in kort geding kwam deze staking ten einde. De rechter had toen besloten dat partijen wederom aan tafel moesten.

G.A.

  1. bond 6
  2. personeel 5
  3. mensen 5
  4. pcs 3
  5. uur 3