1. vorige
  2. volgende

GBMI Bisdom 15 jaar

Door genade van Jezus Christus gedenkt Gods Bazuin Ministries International (GBMI) Bisdom, op 1 september 2017, haar derde lustrum. Deze gedenkwaardige dag wordt in alle stilte doorgebracht.

Transformatie
Na het verscheiden van Bisschop Emeritus Pudsey Meye (4 april 2005) maakte Gods Bazuin Ministries International, voorheen Gods Bazuin Ministries, die op 2 oktober 1963 werd opgericht, onder de zeer inspirerende leiding van Bisschop Dr. Steve Meye, een transformatie door. Het hoogtepunt van de transformatie was de omvorming van de Volle Evangelie Gemeente tot een Bisdom. De leiding van het Bisdom wordt thans uitgemaakt door een Apostolisch Team met Bisschop Dr. Steve Meye aan het hoofd. Het Apostolisch Team bestaat verder uit: Apostel Humro Imanuel, Apostel Leraar Frank Nahar, Apostel Profeet Wilfred Lavenberg, Profeet Charel Cairo, Profeet Patrick Bottse en Apostel André Misiekaba.

Groei en maatschappelijke impact
In de afgelopen jaren heeft GBMI een geweldige groei doorgemaakt. Wat in 1963 begon als één gemeente met enkele tientallen leden, is thans uitgegroeid tot een spiritual force met duizenden standvastige aanhangers verspreid over ruim 80 gemeenten - celgroepen en bidgroepen niet meegerekend - in alle districten van Suriname en in het buitenland (w.o. Frans Guyana, Curaçao, Grenada, Nederland, België en Frankrijk).
Vermeldenswaard is dat GBMI alle in Suriname voorkomende etnische groepen en sociale lagen herbergt. Verder heeft zij een hele grote maatschappelijke impact doordat haar leden in alle (invloed)sferen van de maatschappij - politiek, sport, entertainment/media, economie enz. - opereren. Op deze wijze levert zij een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname.

Missie
De missie van GBMI is om vóór de wederkomst van Jezus Christus, tenminste 10% van de Surinaamse bevolking te bereiken met het Evangelie van Het Koninkrijk van God.

VVEPS
Gods Bazuin Ministries International vormt samen met andere Volle Evangelie Gemeenten, de Vereniging van Volle Evangelie-, en Pinkstergemeenten en bedieningen in Suriname (VVEPS). De VVEPS vormt al 5 jaren het formeel aanspreekpunt van het Volle Evangelie en Pinksterbeweging in Suriname.

Bestaansrecht
Gods Bazuin Ministries International die over een maand haar 54 jarig bestaan gedenkt, heeft haar bestaansrecht in Suriname bewezen. Gesterkt door de bijzondere genade van Jezus Christus die zij in de afgelopen jaren heeft mogen ervaren, is zij vast van plan om op de ingeslagen weg voort te gaan. Indachtig haar missie zal zij gemeenten blijven planten en mannen en vrouwen blijven klaarstomen om op verantwoorde wijze hun maatschappelijke rol in te vullen.

Het Apostolisch Team van GBMI
  1. suriname 6
  2. bazuin 5
  3. ministries 5
  4. gbmi 5
  5. evangelie 5