Ressortcommandant Isrie: Moengo zit met grote problemen

Moengo zit in de greep van ontucht. Ressortcommandant Primkoemar Isrie zegt dat er binnen 11 dagen zeven gevallen van ontucht zijn gerapporteerd. Ook vindt hij het aantal schoolverlaters over de hele onderwijslinie schrikbarend.

“Het heeft er veel van dat de ouders en verzorgers er onvoldoende van doordrongen zijn dat Suriname een leerplicht kent,” stelt de politie-inspecteur. Hij heeft de ouders, leerkrachten, de verantwoordelijke diensten, instanties en maatschappelijke organisaties, gewezen op hun verantwoordelijkheid om hierin verandering te brengen. “Er moet strenger op worden toegezien dat leerplichtige kinderen de school bezoeken.”

Een ander probleem waarmee het oud bauxietstadje kampt is dat het krioelt van hangjongeren op de hoeken van de straten en andere ongunstige ontmoetingsplaatsen. De ressortcommandant vindt dat hangjongeren uit het stadsbeeld moeten verdwijnen. De criminaliteit binnen zijn werkgebied omschrijft hij als beheersbaar. Hij maakt zich veel meer zorgen over de ontuchtzaken, het aantal schoolverlaters en het gros hangjongeren.

Brasa Mi, het maatschappelijk bureau van Stichting De Stem, heeft samen met het districtsbestuur, het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, Niet Governementele organisaties, leerkrachten, verplegend personeel en geestelijke leiders, de krachten gebundeld om het verval in Moengo tegen te gaan. Brasa Mi heeft daartoe de training ‘Opo yu ai’ voor het woongebied gehouden. Op deze training heeft politie-inspecteur Isrie zijn bezorgdheid geuit over de pijnpunten waarmee Moengo kampt.

  1. moengo 3
  2. politie 3
  3. hangjongeren 3
  4. ontucht 2
  5. ressortcommandant 2