1. vorige
  2. volgende

Rotaryclubs in Suriname reiken Award uit aan Orlando Renfurm

De heer W. Orlando Renfurm Is door de drie Rotary clubs in Suriname uitverkozen tot Laureaat voor de Rotary Vocational Excellence Award 2014 (Rotary VEA). Deze award is een onderscheiding die jaarlijks door de drie Rotary Clubs van Suriname wordt toegekend aan een persoon, die zich in de uitoefening van zijn of haar beroep (vocation) op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Surinaamse gemeenschap.

Aan de toekenning van de Rotary VEA gaat een toetsing vooraf waarbij wordt nagegaan in hoeverre de laureaat als burger van Suriname invulling heeft helpen geven aan de beginselen van de Rotary. Doorslaggevend is daarbij of betrokkene met zijn of haar werk een significante bijdrage heeft geleverd aan het algemeen belang van Suriname.Ook de wijze waarop betrokkene zijn of haar beroep uitoefent en de daarbij door hem of haar gehanteerde professionele en ethische standaarden worden in het oordeel meegewogen.

De heer Renfurm is naast zijn professionele carriere al zeker 50 jaar actiefin de sportverenigingenYellow Birds en Oase. Drie maanden voor zijn tachtigste verjaardag in januari 2015 is Orlando Renfurm naast het voorzitterschap nog dagelijks in het veld als trainer van 5 teams van Yellow Birds. Onder zijn bezielende leiding heeft Yellow Birds vele kampioenschappen in verschillende takken van sport behaald.

Daarnaast is hij via zijn club betrokken bij verschillende sociaal maatschappelijke initiatieven. In dat kader werd er door Yellow Birds een speelkamer ingericht voor de kinderafdeling van het Diakonessenhuis, wordt de sporthal Het Nest kosteloos beschikbaar gesteld aan scholen uit de buurt en worden de leden van Yellow Birds gestimuleerd om zich op te geven als bloeddonor. Ook heeft hij gewerkt als sportjournalist bij De West en was in dat kader actief lid van de vereniging van sportjournalisten.

De voordracht van Orlando Renfurmis door de Presidents van de Rotary Clubs Paramaribo, Paramaribo Central en Paramaribo Residence ondertussen gesanctioneerd. Met het toekennen van deze onderscheiding aan de heer W.Orlando Renfurm wensen de Rotary Clubs hun erkentelijkheid uit te drukken voor de betekenisvolle rol en Lifetime Achievement van Orlando Renfurm op het gebied van de Sport en Recreatie in Suriname.

Op dinsdag 21 oktober 2014 zal in de Ballroom van Royal Torarica daarom in een plechtige bijeenkomst op gepaste wijze hulde worden gebracht aan Orlando Renfurm in verband met zijn uitverkiezing als laureaat voor de Rotary Vocational Excellence Award 2014.

  1. rotary 9
  2. renfurm 6
  3. orlando 5
  4. birds 5
  5. clubs 4