‘Minister Belfort voert criminaliteitsstimuleringsbeleid’

Het VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat minister Edward Belfort van Justitie en Politie een ‘criminaliteitsstimuleringsbeleid’ voert. “Dit beleid wordt ook door president Bouterse ondersteund.” Gajadien benadrukt dat hij samen met enkele assembleeleden naar een strafrechtelijk onderzoek heeft gevraagd bij de procureur-generaal (pg) over het misbruik maken van staatsmiddelen ten eigen bate door de minister van Justitie en Politie. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op de giften aan sociale instellingen die de minister in verband met zijn verjaardag deed. Dit werd door Gajadien in DNA middels documenten aangetoond. Gajadien wenst een onderzoek van de pg omtrent criminaliteitstimulerende handelingen die door deze minister worden gepleegd.
Ter illustratie haalt Gajadien aan dat de minister in augustus 5 hulpagenten weer in dienst heeft genomen nadat de korpschef de overeenkomsten met deze agenten in juni had ontbonden. Hierdoor is er een relatieverstoring ontstaan tussen de korpschef en de minister. Deze hulpagenten hebben bij hun indiensttreding verkeerde informatie verstrekt over hun verleden, waarbij zij aangaven niet eerder in aanraking te zijn gekomen met de politie. Uit nader onderzoek is het tegendeel gebleken en werd de overeenkomst met hen ontbonden. Het zijn personen bijvoorbeeld die opgesloten zijn geweest in Nederland voor drugstransport, openlijke geweldpleging en oplichting. “Deze minister frustreert het hele korps en werkt mee om criminelen te ondersteunen. De minister vindt dat de instroom op lbgo-niveau was en dat deze hulpagenten niet wisten dat ze hun crimineel verleden uit Nederland ook moesten vermelden. Belangrijk is om ook aan te geven dat al deze hulpagenten op de minister lijken”, zegt Gajadien. Deze personen zijn nu ingezet in Marowijne.

  1. minister 9
  2. gajadien 6
  3. hulpagenten 4
  4. politie 3
  5. onderzoek 3