COMMENTAAR: Sportbijdrage aan rampen

PARAMARIBO- DELEN VAN HET Caribisch Gebied en de Verenigde Staten zijn de afgelopen dagen het slachtoffer geworden van de orkaan ‘Irma’ die door enkele landen een spoor van vernieling heeft achtergelaten. Doorgaans worden in het orkaanseizoen landen in genoemde gebieden doelwit.

De Caraibische Rampenbestrijding Organisatie (CDEMA) heeft aan Suriname gevraagd om logistiek personeel beschikbaar te stellen bij bestrijding van de rampen in de getroffen gebieden, meldt Kolonel Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbestrijding. Intussen is bekend dat de orkaan José het afgelopen weekeinde ook in aantocht was. Wat Suriname betreft heeft de Meteorologische Dienst gewaarschuwd voor mogelijk hevige buien die gepaard kunnen gaan met krachtige windstoten in de middaguren. Er is aan de mededeling toegevoegd dat het onweer geen gevolg hoeft te zijn van de orkanen.

Toch is het noodzakelijk om vakantiegangers die de natuur opzoeken en gebruik maken van hutten te adviseren voorzichtig te zijn met de rukwinden. Suriname heeft een voorproefje gehad van overstromingen in het binnenland, die niet het directe gevolg zijn van een 'monsterstorm', maar zoals deskundigen beweren met de zeespiegelstijging. Dezelfde deskundigen beweren dat Suriname zich best wel mag voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering waar met een zekere nonchalance over wordt gedacht door beleidsmakers.

Terwijl in grote delen van de wereld klimaatsverandering en milieubescherming tot een belangrijk issue gemaakt worden, is aan dit beleidsonderdeel tijdens de laatstgehouden begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee weinig of nauwelijks aandacht gegeven. De Meteorologische Dienst heeft gewaarschuwd voor José en eventueel rukwinden. Dat de heviger wordende weersomstandigheden Suriname kunnen treffen is niet uitgesloten. Met elke ramp die het land treft wordt er een beroep gedaan op de solidariteit van de bevolking.

Te weinig is een beroep gedaan op Surinaamse sportclubs om wedstrijden te organiseren voor met name overstromingen in het binnenland en andere calamiteiten, zoals de gevolgen van rukwinden. Hoe klein de bijdrage ook is, het is de moeite waard de solidariteit te tonen. Voor de sport kan worden gekozen omdat het een belangrijk middel is om fondsen te vormen, mits goed gepromoot. Suriname stuurt deze week een hulpkonvooi naar Barbuda.

Hoe fijn zou het niet geweest zijn om bijvoorbeeld via een sportevenement geld in te zamelen om meer te kunnen doen. Suriname heeft een kleine bevolking waardoor de mensen vooral in tijd van nood op elkaar zijn aangewezen. In een tijd van klimaatverandering moet dat besef meer gaan groeien en daadwerkelijk inhoud krijgen.

  1. suriname 7
  2. rukwinden 3
  3. delen 2
  4. orkaan 2
  5. landen 2