1. vorige
  2. volgende

Sapoen stelt portefeuille ook ter beschikking

Raymond Sapoen die de scepter zwaaide op Handel en Industrie is intussen teruggekomen uit het buitenland. Ook hij heeft zijn portefeuille ter beschikking gesteld van president Desi Bouterse. Intussen hebben alle ministers van Pertjajah Luhur (PL) hun brief doen toekomen aan de president.

Bouterse fronst zijn wenkbrauwen over opmerking van de voorzitter Paul Somohardjo, dat getracht is verdeeldheid te brengen in PL. De president merkte op een persconferentie vandaag opdat hij zelden met de ministers van PL sprak. In elk geval niet met Soewarto Moestadja en Sapoen. Met wie hij vaker heeft gesproken is Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij kwam altijd met zijn deskundigen.

Somohardjo blijft erbij dat gepoogd is een splitsing te brengen in PL, maar deze acties niet zijn gelukt. Alle andere partijen in de coalitie zijn verdeeld geraakt door intriges. "Het is alleen PL gelukt om in tact te blijven", zegt Somohardjo. Hij zegt niet verder te zullen ingaan op uitspraken die gedaan zijn op de persconferentie. "Als je met iemand getrouwd was, ga je bij een echtscheiding niet allerlei dingen vertellen over die persoon", merkt Somohardjo op.
  1. somohardjo 4
  2. president 3
  3. sapoen 2
  4. bouterse 2
  5. ministers 2