1. vorige
  2. volgende

NDP: Zonder mentale emancipatie geen ontwikkeling

Vandaag 10 oktober 2014 vieren en herdenken wij het feit dat er op 10 oktober 1760, 254 jaren geleden, na een moedige en dappere strijd het eerste vredesverdrag werd getekend tussen de kolonisten en het volk in het binnenland. De Nationale Democratische Partij (NDP) staat vandaag op de dag van de Marron stil bij de mentale emancipatie. Deze emancipatievorm geldt niet slechts voor de etnische groep die gestreden heeft voor deze dag maar voor de totale natie.Wij dienen ons mentaal te emanciperen, ter wille van natie ontwikkeling. Zonder mentale emancipatie kunnen wij geen ontwikkeling bewerkstelligen.De NDP is zich als grootste en nationale partij binnen deze natie bewust van de offers die onze voorouders hebben moeten brengen voor erkenning. Wij brengen op deze dag ode aan allen die zijn omgekomen in hun strijd voor lotsverbetering.Al veertig jaren herdenken en vieren Marrons jaarlijks op 10 oktober de succesvolle jaren lange strijd gevoerd door hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid. Een strijd waarmee zij het Nederlandse koloniale bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen. Met grote eer en dankbaarheid memoreren en brengen wij ode aan de strijd voor vrijheid die door deze grote zielen gevoerd zijn. Deze historische strijd is nog steeds een inspiratie bron voor velen.Wij zijn als politieke organisatie content met de sociale agenda van de regering Bouterse-Ameerali, die geen enkele groep uitsluit wanneer het gaat om verbetering en bestaansrecht. Enkele zaken vanuit deze sociale agenda die direct haar invloed heeft gehad op het leven van deze ethische groep is het woningbouwprogramma, de naschoolse opvang en niet minder belangrijk het oplossen van het occupatie probleem.Wij zijn op de goede weg. Wij hercommiteren ons aan het duurzaam zorg dragen voor een oplossing in het ‘grondenrechten vraagstuk” een zaak waar wij vandaag niet gewoon aan voorbij kunnen gaan. Wij rekenen op de inzet en de stappen die de huidige regering zet om te komen tot een gezamenlijke oplossing van dit slepend vraagstuk.Voorts erkennen wij de uitdagingen die rijzen uit het ordenen van de goudsector. Ook hier wordt gerekend op de inzet van lokale samenlevingen om ook dit vraagstuk duurzaam aan te pakken in het belang van onze natie.De verrijking door de kunst en cultuur van deze ethische groep en de bijdrage van met name de vrouwen en jongeren op het gebied van: landbouw, sport en toerisme zijn niet ongemerkt gebleven. De NDP feliciteert de totale gemeenschap met de viering van de dag der Marron: Strey de fu strey, wi no sa frede, Gado de wi fesi man!Gado blesi wi Sranan kondreHet hoofdbestuur van De Nationale Democratische Partij (NDP)Namens deze,Clary Linger- van Der Ziel
  1. strijd 6
  2. dag 4
  3. groep 4
  4. vandaag 3
  5. oktober 3