Mensen met visuele beperking nog steeds achtergesteld

"Het is slecht gesteld met de positie van blinden en slechtzienden. Vanuit de overheid wordt er weinig gedaan om de doelgroep uit haar isolement te halen", zegt Aniel Koedjbiharie, voorzitter van stichting Wan Okasi aan Starnieuws. In verband met Witte Stokkendag op 15 oktober, worden er vandaag in het Jeugdcentrum activiteiten gehouden. Na de toespraken om 16.00 uur, is er een wandelloop. Dit gebeurt in samenwerking met het Blindencentrum en het Surinaams Olympisch Comité.

Ook mensen met een visuele beperking hebben gevoelens en dromen als ieder ander mens. Een gezin stichten blijft een droom, omdat de groep maandelijks moet rondkomen met een overheidssteun van SRD 325. Slechts een klein aantal personen met een visuele beperking heeft een baan, zegt Koendjbiharie.
‘Wat 25 jaar terug niet kon is nu wel mogelijk. Door de technologie kunnen we ook Starnieuws en andere sites bezoeken. Vroeger was een blinde van een ander afhankelijk om bijvoorbeeld een brief te kunnen lezen. Nu kunnen zij die zelf lezen en beantwoorden’, zegt Koendjbiharie.

Slechte infrastructuur
Slechts 150 blinden maken gebruik van de diensten van het Blindencentrum, terwijl de groep volgens hem veel groter is. ‘Er moet dus heel wat gebeuren om de doelgroep uit haar isolement te halen. We willen ons scholen en werken’, stelt de voorzitter van stichting Wan Okasi. Naast het toegankelijk maken van gebouwen, moet de infrastructuur worden aangepakt. Loslatende tegels en open rioleringen vormen een gevaar.

Ook het transport is niet geregeld. Bij minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is vaker aan de bel getrokken, maar een oplossing blijft uit. De minister heeft een open oor, maar er zijn obstakels die maken dat zij niet veel kan doen, vermoedt Koendjbiharie. ‘Ik word soms moedeloos, raak teleurgesteld en geïrriteerd, omdat ik alles in het werk stel om het aangenamer te maken voor de doelgroep.’ Hij doet een beroep op de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving om blinden en slechtzienden een kans te geven zich te ontwikkelen en zelfstandig te leven.
  1. blinden 3
  2. doelgroep 3
  3. zegt 3
  4. koendjbiharie 3
  5. slechtzienden 2