Vrees voor nieuwe recessie eurozone stijgt

Er is een wereldwijde oproep gedaan voor actie om de verzwakkende economie van Europa op te krikken. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank is een nieuw groeiverdrag voorgesteld om de beleidsimpasse te doorbreken en hervormingen te stimuleren. Zo zouden landen in aanmerking moeten komen voor goedkope fondsen en ruimte krijgen voor hun begrotingsdoelen.

Het IMF heeft zijn wereldwijde groeiprognoses voor dit jaar voor de derde keer deze week verlaagd. Die lage groei markeert de zwakte van Europa als het grootste zorgpunt. Een gevoel dat vele beleidsmakers, economen en investeerders delen.

Europese ambtenaren die in Washington bijeen zijn voor de jaarlijkse bijeenkomsten van het IMF en de Wereldbank hebben geprobeerd de somberheid te verdrijven. Daarbij sprak de Europese Centrale Bankpresident, Mario Draghi, over een vertraging, niet een einde, van het herstel van de regio. Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de ministers van Financiën van de eurozone, maakte gebruik van het forum door een nieuwe groei-overeenkomst voor Europa voor te stellen. Het voorstel biedt landen ambitieuze economische hervormingen, meer fiscale speelruimte en een lage rente bij EU-fondsen.

"Er is geen reden voor deze somberheid over Europa," zei Dijsselbloem aan het persbureau Reuters. "De landen die de strategie daadwerkelijk hebben uitgevoerd en de hervormingen hebben doorgevoerd, kennen nu een groei.” Hij noemde landen in Zuid-Europa, de Baltische staten en Ierland. Hij wijst erop dat nogmaals is bewezen dat hervormingen geen sta-in-de-weg zijn voor groei, maar deze vrij snel helpen herstellen.

Vrees voor recessie
Het zou maanden van politieke onderhandelingen betekenen voordat de voorgestelde pact vorm begint te krijgen. In de tussentijd zal een gestage stroom van slechte economische data de Europa's partners op scherp moeten houden.

"Het grootste risico voor de wereldeconomie op dit moment ... is het risico dat de eurozone terugvalt in een recessie en in een crisis," zei de Britse minister van Financiën, George Osborne, aan verslaggevers. Zijn Amerikaanse collega, Jack Lew, herhaalde een bekende mantra dat landen met een sterke economie en gezonde overheidsfinanciën meer moeten doen om de wereldwijde vraag te steunen. "De vraag en structurele hervormingen aan de aanbodzijde moeten hand in hand gaan om een sterkere groei te katalyseren", zei hij in een verklaring.

Er zijn op de bijeenkomst veel twijfels geuit over de uitgaven voor infrastructuur als het nieuwste recept voor de wereldeconomie die zes jaar na de wereldwijde financiële crisis nog steeds moeite heeft om een stevige basis te vinden. Het IMF vindt dat uitgaven aan infrastructuur economieën een korte termijn impuls kunnen geven, terwijl er op de lange termijn ook verbeterde groeivooruitzichten zijn.

De groep van twintig grote industriële en ontwikkelde landen kwam vorige maand overeen om de groei in de komende jaren grotendeels via gerichte overheidsinvesteringen in infrastructuur te ondersteunen. Maar sindsdien hebben nieuwe bewijzen van zwakte in de eurozone, ook bij de handelsmacht Duitsland, de financiële markten doen rammelen en het gevoel van urgentie versterkt.

  1. landen 6
  2. groei 6
  3. europa 5
  4. hervormingen 5
  5. wereldwijde 4