Alpha- Betha Vrije Atheneum levert eerste 16-jarige havoër af

Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is er een leerling, Fahtiza Adisa, op 16-jarige leeftijd geslaagd voor het havo. Dit unicum heeft plaatsgevonden op het Alpha Betha Vrije Atheneum. Drs. Guillermo Samson, directeur van de school, merkt op dat ondanks er maar één leerling is geslaagd, dit het bewijs is dat het kan. Meer nog omdat Adisa met een mulo- diploma zonder dat zij de toelating heeft gehaald, haar havo-diploma heeft behaald. Op het Alpha Betha Vrije Atheneum hoeven leerlingen niet geslaagd te zijn voor de toelating om naar het havo/vwo te gaan. Het havo duurt 1 jaar en vwo twee jaar. Samson zegt dat er veel meer leerlingen geslaagd zouden kunnen zijn, maar de leerlingen begonnen na de kerstvakantie minder serieus te werken. Adisa geeft ook aan dat de reden dat haar medeklasgenoten niet geslaagd zijn, komt door hun nonchalante gedrag.

Het is het eerste jaar dat het Alpha Betha Vrije Atheneum de mogelijkheid biedt om havo en vwo in een veel kortere periode af te ronden. De directeur geeft aan dat de school de opleiding kritisch heeft gevolgd en dat de knelpunten opgetekend zijn. Hij is ervan overtuigd dat het komend jaar er meer geslaagden zullen zijn. Voor hem is belangrijk dat het is bewezen dat een leerling zijn havo- diploma binnen een jaar kan behalen en vwo binnen twee jaar. Adisa beschrijft haar ervaring als te zijn heel leuk en modern. Zij geeft aan dat zij normaliter slaapt krijgt op school, maar dat het op het AlphaBetha Vrije Atheneum heel anders is. Zij voert aan dat de leerkrachten op de school de leerlingen zoveel mogelijk motiveren en dat de manier van lesgeven verschilt. Zo nam zij als voorbeeld het vak geschiedenis, waar de leerkracht door middel van videomateriaal de les interessant maakt. Ook de moderne faciliteiten, zoals airco gekoelde ruimtes, white boards en wifi hebben volgens Adisa haar schoolperiode alleen maar mooier gemaakt. Samson merkt op dat mensen in Suriname in plaats van elkaar te ondersteunen, elkaar juist afbreken. Hij is van mening dat leerlingen in Suriname bewust langer op school worden gehouden, terwijl zij sneller kunnen afstuderen. De examens op het atheneum zijn hetzelfde als van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) dus de leerlingen krijgen ook nog een diploma van het ministerie. Op het AlphaBetha Vrije Atheneum kent men geen vakken onder de streep, maar worden leerlingen gericht opgeleid. De leerlingen IvanaTelting (17) en Michael Pinas (17) hebben minimaal de helft van hun vakken gehaald. Samson merkt op dat de credit niet alleen naar de leerkrachten van het AlphaBetha Vrije Atheneum gaat, maar ook van waar de leerlingen komen, namelijk de Graaf vonZinzendorfschool, Mulo Kerklaan en de Pascale school. Hij voert aan dat het voortraject van de leerlingen goed moet zijn, alvorens zij op het havo/ vwo komen. Het AlphaBetha Vrije Atheneum staat aan de Grote Combéweg en is te bereiken op 520825/ 8770488.

door Johannes Damodar Patak

  1. leerlingen 10
  2. atheneum 8
  3. vrije 7
  4. havo 6
  5. school 6