1. vorige
  2. volgende

Aanklacht tegen Mahinder Jogi

De ondernemer S. heeft op vrijdag 11 april bij de politie van Groningen zijn beklag gedaan over het VHP-assembleelid Mahinder Jogi. De klacht is dat Jogi zonder toestemming bijkans 50 trucks schelpzand uit het perceel van de ondernemer S. heeft doen afgraven. Toen de ondernemer dit bemerkte, stapte hij naar de politie.

De politie van Groningen heeft dit geval bevestigd. De betrokken VHP’er en de ondernemer hebben afgesproken de zaak onderling af te zullen handelen. Volgens de ondernemer was Jogi bereid het zand terug te geven. Hij heeft volgens S. ondertussen 12 trucks kleizand in plaats van schelp gedumpt.

Jogi beweert echter dat er sprake is van een vergissing. Zijn arbeiders hebben per ongeluk op een verkeerd perceel gegraven. Jogi vertelt verder dat zijn werkers eerst toestemming van de beheerder van ondernemer S. kregen voor zij begonnen te graven.

De politicus zegt verder dat hij bereid is het zand terug te geven. Intussen is een mengsel van klei en zand gedumpt voor S. In totaal 14 trucks. Jogi is bereid 20 trucks meer voor S. te dumpen.

Saskia Bandhan

  1. ondernemer 6
  2. jogi 6
  3. trucks 4
  4. politie 3
  5. bereid 3