1. vorige
  2. volgende

Vergelijking, 15 jaren contra 4 jaren

Als de VHP in zijn infoblad, editie no. 140, de stelling poneert, dat de regering in vier jaren niets heeft gerealiseerd, dan wordt dezerzijds de wedervraag gesteld wat de Frontregering in haar 15 jaren van aansluitend en achter elkaar geregeerde jaren heeft gepresteerd om het land vooruit te brengen en het volk een beter welzijn te bezorgen! Zij moesten toen een aantal zaken in orde hebben gemaakt. Maar dat hebben zij na gelaten. Zij hebben al die tijd wel aan zich zelf gedacht.
Als iemand van Commewijne wil ik enkele zaken omtrent dit district aankaarten. De waterkerende dam, de gevaarlijke situatie over de diverse bruggen en aanmeersteigers dateren niet van vandaag. Het al jaren gekozen DNA-lid van de VHP , Chanderdath Tilakdharie, heeft, als wij alles goed op een rijtje plaatsen, niets betekend voor zijn eigen district, waar hij geboren en getogen is. De Front’ers hebben hun eigen belangen heel goed geregeld door hun privileges in het Staatsblad vast te leggen, getekend door de ex – minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken en de toenmalige president Ronald Venetiaan.
Gelukkig is het volk nu politiek bewust geworden. Het heeft op 25 mei 2010 zijn kunnen getoond en het Front finaal afgewezen. De AKB ( kinderbijslag ) van SRD 3,00 dateerde van de koloniale tijd, is verhoogd naar SRD 30 en later naar SRD 50. Denk maar eens aan de AOV, die ook verhoogd is, de woningbouw die zovele jaren niet goed was aangepakt, de toewijzing van achterstallige grondbeschikkingen, de infrastructuur (het verharden en onderhouden van vele wegen), de sociale wetten, waaronder de wet WNB (Wet Nationale Basisverzekering), de aanzet tot de Wet PSA (personen van Surinaamse afkomst), voorts de bouw van diverse bruggen, het versoepelen van het visumbeleid en nog vele grote projecten. Deze zijn slechts enkele uit een scala van vele voorbeelden die nog aangevuld kunnen worden.
Indien het VHP-lid M. Jogie verklaart dat het “tramproject” populistisch en zonder waarde is, verwijs ik hem naar de bruggen over de Suriname – en de Coppenamerivier. In die tijd werd het ook als een onmogelijk en verkwistend project gekarakteriseerd. Vandaag de dag zien wij hoe veel profijt het volk ervan heeft. De beide bruggen hebben ontwikkeling teweeg gebracht over vrijwel de gehele kustvlakte. Wie heeft dit allemaal bewerkstelligd? Wie durft het bestaan van deze bruggen nog als een nadeel voor Suriname aan te halen en waarom was het in de jaren van het Front niet gelukt om dit te realiseren?
Met een goede betalingsbalans, de corruptiebestrijding en het intensief aanpakken van de criminaliteit, zal de huidige regering een beter draagvlak hebben. Men moet ethische normen en waarden in acht nemen en zich inzetten voor de gehele samenleving en opkomen voor het algemeen belang en niet slechts voor eigen – en partijbelang.

Roy Harpal

  1. jaren 6
  2. bruggen 5
  3. vhp 3
  4. volk 3
  5. zaken 3